Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

25.5.11 / dotaz č. 27331
Dobrý den, Dotaci je možné získat z operačního programu životního prostředí (OPŽP) pod hlavičkou MŽP, konkrétně se v současné době jedná o XXVIII. výzvu MŽP - prioritní osa 3...
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* -
28.3.11 / dotaz č. 26488
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. Příjem žádostí o podporu v rámci programu Zelená úsporám byl již ukončen, obnovení příjmu žádostí se ale předpokládá....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
21.3.11 / dotaz č. 26300
Využívání vodní energie je státem podporováno. Váš záměr ,postavit elektrárnu na vodní kolo s horním nátokem a konečném výkonu 0,75 až 1kW, není pro distributory elektřiny zajímavý. El....
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
14.3.11 / dotaz č. 26261
Dobrý den, v dotazu neuvádíte obchodní značku projektovaného izolantu, předpokládám tedy, že je použit nejběžnější EPS 70F (Styrotrade), jehož tepelný odpor v tloušťce 15 cm je 3,85 m2K/W....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* -
13.3.11 / dotaz č. 26173
Dobrý den, stěžejní princip EPC spočívá ve splácení investice vyvolanými, skutečně dosaženými, úsporami. Od toho se odvíjí návrh, realizace a financování celého projektu....
4.3.11 / dotaz č. 26160
Vážený pane, existují sice nějaké dotační tituly (http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/) nebo zvýhodněné úvěry (viz např. TOP Energyprogram České spořitelny http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_1633....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda -
28.2.11 / dotaz č. 25981
Dobrý den, Váš záměr vyrábět pelety a el. energii z biomasy je sice chvalihodný, ale jak vybavení tak výroba má mnoho úskalí. Z Vašeho dotazu není jasné, v jakém rozsahu si výrobu pelet představujete a jaká je Vaše surovinová základna pro výrobu....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS České Budějovice Energy Centre
21.2.11 / dotaz č. 25762
16.2.11 / dotaz č. 25888
Dobrý den, podání žádosti do OPŽP je pravděpodobně reálné a hádám, že i z celkem slušnou pravděpodobností úspěchu. Pro detailnější vyjádření bychom museli znát více podrobností....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
16.2.11 / dotaz č. 25893
Dobrý den, příloha č. 10. "Podrobná osnova" znamená podrobný popis projektu, tedy cíle a přínos projektu, popis aktivit uskutečněných v rámci projektu, popis výstupů, popis realizace, personálního zajištění, případně další informace o...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
30.1.11 / dotaz č. 25647
Dobrý den, a) máte pravdu, že jsem v začátcích seznamování s programem Zelená úsporám ve smyslu Směrnice MŽP č.9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky vedl několik prezentací....
18.1.11 / dotaz č. 25397
Vzhledem k tomu,že od kolaudace uplynuly již 2 roky domnívám se ,že získat dotaci nebude jednoduché.Doporučuji pro konečné stanovisko požádat místně příslušné pracoviště SFŽP...
Odpovídá:  Ing. Jiří Vařenka* -
13.1.11 / dotaz č. 25425
Vážená paní, v aktivitě B.3 mohou žádat mj. podnikatelé a zemědělci nejsou z podpory vyňati (pokud se na ně nevztahuje výjimka z podpory de minimis- viz smlouva o EU, příloha I), ale není podporováno vytápění na peletky, takže pro váš záměr žádat...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný* -
« | 1 | .. | 45 | 46