MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie vody 

24.1.13 / dotaz č. 37992
Dobrý den, standardní vodní tok je charakterizován hydrologickými údaji, mezi něž patří zejména spád, průměrný roční průtok a odtoková křivka. Odtoková křivka je grafickým znázorněním tabulky hodnot denního překročení průměrného průtoku....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* -
Téma:  Energie vody
29.11.12 / dotaz č. 37554
Vážený pane, v současné chvíli bohužel není k dispozici žádný dotační program pro MVE. Pro rok 2013 je vyhlášen program EFEKT, kde bylo v minulých letech možno o dotaci na MVE požádat, avšak pro rok 2013 už tato podpora pro MVE není. ...
4.9.12 / dotaz č. 35330
Vážená paní, pro MVE bylo možné využít program EKO-ENERGIE. MVE byly jediným podporovaným obnovitelným zdrojem. Podávání registračních žádostí bylo již uzavřeno 8.6.2012. Sledujte proto stránky agentury Czechinvest, která program spravuje....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský -
Téma:  Energie vody
21.8.12 / dotaz č. 35111
V současné době žádný dotační titul na MVE otevřený není. Pro soukromé subjekty bylo letos možno žádat z programu Ekoenergie (OPPI), ale tam byl příjem registračních žádostí uzavřen 15.6....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * -
Téma:  Energie vody
14.8.12 / dotaz č. 34884
Dobrý den, malá vodní elektrárna je zařízení dodávané na míru – podle parametrů lokality (spádu, vodnatosti toku, složitosti stavebních úprav) a požadavků na stupeň automatizace a obsluhy budoucího majitele....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Energie vody
9.7.12 / dotaz č. 34043
Dobrý den, Váš dotaz je velmi specfický a bez konkretizace dalších údajů (typ turbiny, využitelný spád, předpokládané roční využití apod.) na něj bohužel nejsme schopni odpovědět....
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník* - EKIS Rakovník Ing. Tichý
Téma:  Energie vody
1.5.12 / dotaz č. 32943
Dobrý den, podle zákona 254/2001 Sb. v platném znění (Vodní zákon) povolení k nakládání s vodami vydává vodoprávní úřad, který je ve většině případů vykonáván stavebním úřadem....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* -
Téma:  Energie vody
23.3.12 / dotaz č. 32205
Dobrý den, ano, souhlas Povodí je nutný. Obraťte se na správce vodního toku o vyjádření souhlasu s realizací MVE. Rovněž je třeba získat souhlas obce a ostatních dotčených orgánů. S pozdravem Petr Vogel...
Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* -
Téma:  Energie vody
14.3.12 / dotaz č. 31997
Dobrý den, není mi známa žádná překážka, která by bránila použiti samovyrobené turbíny v MVE. Když se rozhodnete, že si ji vyrobíte sám, zvažte dobře své výrobní i materiálové možnosti....
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Energie vody
13.3.12 / dotaz č. 31987
Bohužel Vaše otázka je příliš obecná a tak se ji pokusím trochu upřesnit, aby nevznikly dodatečně spory, které by měly soudní dohru. Turbina v náhonu je navržena pro určitý průtok vody a spád....
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Energie vody
5.3.12 / dotaz č. 31784
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský -
Téma:  Energie vody
13.2.12 / dotaz č. 31207
Dobrý den, na základě cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 z 23.11.2011 je dle článku 1.4.4 malou vodní elektrárnou, takové zařízení, které má technologické celky mladší 5ti let, nebo případná repase/GO je mladší 5ti let....
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč EuroEnergo
Téma:  Energie vody
25.12.11 / dotaz č. 30909
Dobrý den, Děkuji za Váš dotaz. Vaším prvním krokem musí být jednání s příslušným povodím-správcem toku. To se musí jako první vyjádřit k Vašemu záměru....
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Energie vody
22.12.11 / dotaz č. 30908
Začít je třeba orientačním odhadem ekonomické realizovatelnosti projektu. Nejprve musíte znát charakteristiku daného hydrologického profilu, tj. průběh průtoku a spádu během roku, který je rozhodující pro výpočet vyrobené elektřiny....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * -
Téma:  Energie vody
15.12.11 / dotaz č. 30857
Vámi citovaná tabulka měrných investičních nákladů a doby využití instalovaného výkonu je uvedena v příloze vyhlášky 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (zákon 180/2005)....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * -
Téma:  Energie vody
5.12.11 / dotaz č. 30757
Dobrý den p. Krejčíku, pro provoz MVE je nutno získat licenci pro podnikání v energetice. Pokud nemá provozovatel vzdělání v oboru, je nutno absolvovat rekvalifikační kurz Více informací naleznete na stránkách ERU: ...
Odpovídá:  Ing. Pavel Kolouch* -
Téma:  Energie vody
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | »