MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

22.2.11 / dotaz č. 25891
Dobrý den pro výměnu stávající kotle bych doporučovala výměnu za plynový kotel se zásobníkem teplé vody. Pokud je to možné, doporučuji zrušit ohřev TV karmou a nově ohřívat teplou vodu novým plynovým kotlem....
Odpovídá:  ing. Zuzana Skotnicová* -
Téma:  Vytápění
22.2.11 / dotaz č. 25841
Dobrý den, nejprve se omlouvám, že reaguji až nyní. Došlo k prodlení z technických důvodů. Rozumím tomu, že pokud nevznikly úspory po zateplení a dalších opatření, že je to nepříjemné. ...
Odpovídá:  Ing. Dan Staněk* -
Téma:  Vytápění
21.2.11 / dotaz č. 25927
Při spalování zemního plynu vzniká kysličník uhličitý CO2 a voda H2O. Takto vzniklá voda se vyskytuje ve spalinách v podobě páry, která odchází kouřovodem. Tepelné spaliny s sebou nesou část schované tepelné energie tzv. latentní teplo....
Odpovídá:  Ing. Karel Puhaný* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Vytápění
17.2.11 / dotaz č. 25916
Vážená paní, kombinace plynové čerpadlo+kotel na plyn zpravidla není příliš výhodná kombinace, většinou se volí buď jedno nebo druhé. V zásadě máte následující možnosti vytápění (řadím je podle ceny tepla ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Vytápění
16.2.11 / dotaz č. 25897
Vážený pane. Nízkoteplotní vytápění koresponduje se současným trendem zateplování stávajících objektů a výstavbou nových, kde obvodové konstrukce dosahují nízkých součinitelů prostupu tepla a je tedy nutné zajistit poměrně malý tepelný výkon na...
Odpovídá:  Ing. Jan Porkert* -
Téma:  Vytápění
15.2.11 / dotaz č. 25860
Dobrý den, u Vašeho dotazu bych přivítal více informací o topné soustavě a budově, která se vytápí: např. - máte zónovou regulaci, jak je otopná soustava stará, kolik má větví, jaké konstrukce jsou otopná tělesa atd....
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč EuroEnergo
Téma:  Vytápění
15.2.11 / dotaz č. 25867
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Vytápění
15.2.11 / dotaz č. 25811
K posouzení poslouží výpočet tepelné ztráty jednotlivých bytů, který zmapuje kvalitu stavebních konstrukcí podlahy a stropu a zároveň i zateplených štítů. Teprve po tomto výpočtu bude možné vypočíst měrnou potřebu tepla pro každý byt....
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Vytápění
14.2.11 / dotaz č. 25817
Dobrý den, děkujeme za Váš zájem o naše poradenství. Použitím ventilátoru s adaptérem "Termík" zvýšíte okamžitý výkon radiátorového tělesa, ale nedodáte žádnou energii navíc se součtem v čase, tj. množství dodané energie....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
25.1.11 / dotaz č. 25575
Dobrý den, Váš domek bude dřevostavba a proto uvažuji o pasivním domě s malou tepelnou ztrátou. Pokud neuvažujete o tepelných čerpadlech a solárních panelech bych řešil vytápění s krbovými kamny s krbovou vložkou....
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Vytápění
18.1.11 / dotaz č. 25435
Vážený pane, v rámci činnosti poradenských středisek EKIS je po těchto požadováno subjektům poskytovat objektivní a nezávislé informace, bez reklamy. Nelze tedy konkretizovat Váš požadavek jmenovitě, s odkazem na konkrétního projektanta....
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
Téma:  Vytápění
14.1.11 / dotaz č. 25404
Dobrý den, základní informací pro Váš byt bude tepelná ztráta bytu. Tu by měl spočítat topenář nebo stavař a podle toho pak zvolit výkon kotle. Tepelná ztráta se počítá pro okrajové podmínky v Praze venkovní -12 C a v bytě 21 C....
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Vytápění
14.1.11 / dotaz č. 25400
Dobrý den, tzv. meluzina vzniká obtékáním komína vzdušnýmí proudy, které na hraně komína vyluzují zvuky a ty se přenášejí komínovým tělesem. Délka komína neovlivňuje vznik těchto zvuků ani je významně netlumí....
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Vytápění
« | 1 | .. | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | »