MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS

i-ekis-Internetové energetické konzultační střediskoPoradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS. Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.


zadejte číslo dotazu či klíčové slovo
VYHLEDAT ODPOVĚĎ V PORADNĚ I-EKIS

Nenašli jste odpověď? ZDE MŮŽETE POLOŽIT NOVÝ DOTAZ.

Zobrazit odpovědi k tématu 

Ceny energií, účtování tepla
Dotace a financování projektů
Elektřina
En. audity, en. průkazy a štítky budov
Energie biomasy
Energie slunce – výroba elektřiny
Energie slunce – výroba tepla
Energie v obcích, městech a regionech
Energie vody
Energie větru
Kogenerace, trigenerace
Legislativa
Měření a regulace
Metoda EPC
Nízkoenergetické a pasivní domy
Osvětlení
Palivové články
Plyn
Příprava teplé vody
Tepelná čerpadla, geotermální energie
Uhlí
Úsporná opatření v průmyslu
Vytápění
Využití odpadního tepla
Větrání a rekuperace
Zateplování budov
Ostatní
cleaner

Odpovědi k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov 

Zájmem nasí firmy je zmenit soucasný systém vytápení výrobních hal (kotelna - cernoúhelný prach - rozvod horké vody) s prechodem na sálavé vytápení jednotlivých pracovist....
[ 30.6.04 - dotaz číslo: 3529 - téma: Úsporná opatření v průmyslu, En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vzhledem k tomu, že váš dotaz zde "visí" již dlouho, pokusím se vám alespoň částečně odpovědět. Zkuste si napřed nechat udělat několik nabídek od firem, které se výrobou a prodejem sálavého vytápění zabývají....
[ Odpovídá: - ]

1) Jestliže má obec ve vlastnictví kotelnu (3000GJ / rok) a jí zásobuje 5 objektů tepem z nichž jen jeden objekt (tělocvična) má spotřebu nad 700 GJ/rok....
[ 30.6.04 - dotaz číslo: 3566 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane, Vaše dotazy jsou směřovány na výklad § 10 vyhlášky 213/2001 Sb. Nejsou však jednoznačně specifikované, proto je pro jejich zodpovězení nutno vyslovit doplňující předpoklady: Podle odst....
[ Odpovídá: - ]

Vážený pane Malkovský, děkuji Vám za rychlou odpověď s pro mě pozitivním výsledem, neb mi ulehčuje řešení téměř pro nás neřešitelné finanční náročnosti en. auditů....
[ 14.6.04 - dotaz číslo: 3558 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane , komentář k Energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií včetně prováděcích předpisů k oběma zákonům vyšel knižně pod názvem Energetická legislativa v kostce v roce 2002 v nakladatelství...
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den Děkuji za odpověď, ale toto nebylo smyslem mého dotazu. Mě zajímá jaké použít obecné postupy pro výpočet potřeby tepla v běžném provozu bazénu. Což znamená výpočet např....
[ 11.6.04 - dotaz číslo: 3530 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Jak jsem v předchozí odpovědi uvedl, pro navrhování a provoz bazénů platí vyhl. 135 / 2004. Od podmínek citovaných v této vyhlášce se odvíjí celé řešení návrhu technologie a konstrukce bazénu....
[ Odpovídá: - ]

Z Vašich odpovědí jsem se dozvěděla, že jako město nemáme povinnost zadat zpracování EA, pokud naše roční spotřeba nepřesáhne 35000 GJ. Jsme ovšem zřizovatelem příspěvkových organizací základní a mateřské školy....
[ 1.6.04 - dotaz číslo: 3539 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážená paní, Podrobnosti týkající se provádění EA ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 213/2001 Sb. v §10 (dále jen vyhláška)....
[ Odpovídá: - ]

Vážení, jsme poměrně velká firma se spotřebou mnohonásobně překračující mez spotřeby 35000GJ za rok. Bohužel sehnat v současné době energetického auditora, který by audit zpracovat v letošním roce a za přijatelnou cenu je...
[ 31.5.04 - dotaz číslo: 3537 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane, energetický audit by měl být zpracován do <b>1.1.2005</b>. Vychází to z novely č. 359/2003 Sb. zákona O hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Touto novelou byl posunut termín zpracování auditu ze 3....
[ Odpovídá: - ]

Prosím o sdělení, v jakém termínu je povinné vyhotovit energetický audit (objekt nad 700 Gj)

Děkuji...

[ 29.5.04 - dotaz číslo: 3532 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Protože z dotazu není zřejmé, na jakou kategorii vlastníků objektů se tazatel ptá, dovoluji si upřesnění odpovědi: 1....
[ Odpovídá: - ]

Děkuji Vám za odpověď. DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s. r. o. je právnická osoba, kterou vlastní soukromé osoby bez podílu města....
[ 22.5.04 - dotaz číslo: 3487 - téma: Energie v obcích, městech a regionech, En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane inženýre, z Vámi uvedených údajů jednoznačně a bez jakékoliv pochybnosti vyplývá, že nejste povinni zajistit pro své budovy a zařízení zpracování energetického auditu. S pozdravem Ing....
[ Odpovídá: - ]

Jsme jako městský úřad povinni provést EA na bytový dům, který je v našem vlastnictví a jehož celková roční spotřeba energie je v jednom roce podlimitní a v dalším nadlimitní (700 GJ)? Základní škola v našem městě je...
[ 21.5.04 - dotaz číslo: 3510 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Přes úvodní konstatování, že odpověď je velmi jednoduchá, mám pocit, že zcela nepokrývá potřebu tazatele, proto si dovoluji publikovat i svůj selský rozum jednak v zájmu kompletace odpovědi, jednak ukázání, že...
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den. Naše bytové družstvo má 18 bytů v jednom objektu s celkovou spotřebou energií (TUV a TÚ) 800GJ/rok.Je naší povinností nechat si vypracovat energetický audit dle Vyhl. č....
[ 14.5.04 - dotaz číslo: 3465 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane , Rozhodující pro Vaše bytové družstvo je odst. 2, podle kterého nedosahujete limitní spotřeby 35000 GJ a tedy povinnosti energetického auditu nepodléháte. Pro vysvětlení dále uvádím, že odst....
[ Odpovídá: - ]

Jedná se mi o paragraf § 8 - Měrná spotřeba tepelné energie za otopné období vyhlášky 291/2001 Sb. Jedná se o hodnotu eA, která má být menší než normová eVA. Hodnota eVA=eVN/0,32. Ale výpočet hodnoty eA jsem nikde nenašel....
[ 30.4.04 - dotaz číslo: 3483 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane , jestliže se kritérium – tedy hodnota eVA - počítá podle vzorce který ve svém dotazu uvádíte, tedy eVA=eVN/0,32, je myslím zřejmé, že se hodnota eA počítá podle vzorce eA=eV/0,32....
[ Odpovídá: - ]

Neznám přesné znění. Ale. Nebude po akci povinné montáže tzv. termoventilů provést montáž měřících zařízení které zjistí skutečnou spotřebu tepla v bytě, či budou měřit tepelnou pohodu v bytě....
[ 30.4.04 - dotaz číslo: 3473 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane, asi máte na mysli směrnici EU 93/76/EEC, (celé znění najdete zde: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=cs&numdoc=31993L0076&model=guichett)....
[ Odpovídá: - ]

Prosíme o posouzení rozúčtování nákladů na konečného spotřebitele v domě za rok 2003. V zúčtovací jednotce (domě)s měřením tepla indikátory byla rozdělena základní a spotřební složka nákladů na 50:50%....
[ 15.4.04 - dotaz číslo: 3453 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane, Vyhláška č. 372/2001 Sb. dle §4 odst.(4) říká, že pokud dojde k překročení přípustných rozdílů (+-40%), provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odst....
[ Odpovídá: - ]

Stavební bytové družstvo má zajistit do konce roku 2004 energetický audit. Dotaz zní: - musí SBD zajistit energetický audit ve skladu ( sklad je samostatná budova cca o 1....
[ 23.3.04 - dotaz číslo: 3422 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane ! Podrobnosti náležitostí energetického auditu upravuje vyhl. MPO č. 213/2001 Sb., kde hodnota, od níž vzniká pro Vás jako právnickou osobu povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu ,...
[ Odpovídá: - ]

Přeji hezký den. Potřebuji objasnit dvě záležitosti z této směrnice o biopalivech. U procentních podílů se hovoří o tom, že jde o podíl z energetického obsahu obsažených biopaliv....
[ 10.3.04 - dotaz číslo: 3322 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Zdravím z Blatné , omlouvám se za zpoždění Váš dotaz mi není zcela jasný prosím o jeho upřesnění , ( poslání části textu , nedostal jsem se ktéto směrnoci ani po internetu )...
[ Odpovídá: - ]

Prosím o vyjasnění rozdílu mezi odst. 2 a 3 § 10. Jsme družstvo vlastnící panelový dům o 4 vchodech. Teplo pro topení se měří na patě domu, pro TUV v teplárně jako společné pro "půl" sídliště a rozpočítává dle...
[ 19.2.04 - dotaz číslo: 3238 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

<P>Vážený pane, především se Vám omlouvám za naši pozdní odpověď. Dotaz dostal přidělen jeden kolega, který na něj ani po mnoha urgencích neodpověděl a proto za něj odpovídám já, ačkoliv mi to nepřísluší....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, zajímalo by mě jakým způsobem se provádí energetický audit u rodinného domu, který nemá přesnou dokumentaci o použité technologii, případně jsou-li známi použité stavevní materiály, ale tyto nelze dokladovat...
[ 13.2.04 - dotaz číslo: 3305 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Energetický audit objektu, to znamená i rodinného domu vychází z přesně vymezených údajů, rozměrových, konstrukčních, materiálových, energetické spotřeby, ( dáno vyhl. 213/2001 Sb.)....
[ Odpovídá: - ]

1. Kdy může zadavatel EA požádat o dotaci: - v rámci zadávání zpracování EA - nebo až po zpracování EA. 2. Zda byl nebo bude vyhlášen dotační program pro rok 2005....
[ 4.2.04 - dotaz číslo: 3317 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

<P>Vážená paní,</P> <P>dotaci na zpracování EA je možné získat:</P> <P>1) z programů ČEA (podrobnosti na <A href="http://www.ceacr.cz">www.ceacr.cz</A>)....
[ Odpovídá: - ]

Dobry den, na zaklade vyhlasky c.152/2001 Sb. je stanoven limitni ukazatel tepla 0,55GJ / m2. Chtel jsem se zeptat, zda se do vypoctu teto hodnoty zapocitavaji i plochy sklepnich prostoru, spolecne prostory (chodby v dome) a soucasne i plocha...
[ 2.2.04 - dotaz číslo: 3282 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený, uvedená hodnota měrného ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění se vztahuje na budovy nově postavené nebo po stav. úpravách dokončených po 1.1.2002. Hodnota je pro sv....
[ Odpovídá: - ]

V návaznosti na Vaši odpověď na dotaz č. 343 ze dne 10.2.2003 Vás prosíme o doplnění : jestliže škola (příspěvková organizace s právní subjektivitou) má více objektů s celkovou spotřebou všech druhů energií vyšší než 1500...
[ 13.1.04 - dotaz číslo: 3193 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

<P>Doplňuji odpověď mého kolegy:</P> <P>Energetický audit si NEMUSÍTE nechat vypracvovat, neboť musí být SOUČESNĚ splněny 2 podmínky</P> <P>1....
[ Odpovídá: - ]

« | 1 | .. | 51 | 52 | 53 | 54 | »
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect