Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov 

7.2.13 / dotaz č. 38132
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Podle zákona by dům měl mít od 1. ledna 2013 energetický průkaz. Skutečná povinnost nastane od 1. dubna 2013, kdy začne platit prováděcí vyhláška. Majitelé bytů můžou místo průkazů předkládat faktury za energie....
5.2.13 / dotaz č. 38195
Dobrý den. K jednotlivým bodům Vašeho dotazu: Podle novely 318/2012 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, par. 7a, odst. 8, je průkaz zpracovaný pro budovu také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky....
4.2.13 / dotaz č. 38174
Vážený pane, děkuji za vaše dotazy. K první otázce: Striktně podle zákona musíte předložit faktury za 3 roky. Pokud je nemáte, musíte mít PENB....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
30.1.13 / dotaz č. 38081
Vážený pane inženýre, jako autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby nejste oprávněn PENB zpracovávat. Nemáte oprávnění ministerstva. Viz níže....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
29.1.13 / dotaz č. 38000
Dobrý den, máte pravdu, v tomto případě dochází ke kuriózní situaci. Pokud se tedy budeme opírat o zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění (dále jen zákon), pak dle §7a odst. (7) zákona vlastník jednotky písemně požádá o vydání průkazu, např....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta
28.1.13 / dotaz č. 38065
Dobrý den, podle současně platného znění zákona vzniká povinnost zpracovat energetický posudek pro nové a rekonstruované budovy se zdrojem energie nad 200 kW. ...
23.1.13 / dotaz č. 38026
Vážený pane, povinnost zpracovat PENB platí při prodeji bytu. U družstevních bytů se dle zákona nejedná o prodej bytu, ale převod družstevního podílu, proto povinnost PENB není. Podobně při jakémkoli převodu bytu, který není prodejem, např....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
22.1.13 / dotaz č. 37993
Dobrý den, v zákoně č.406/2000 Sb. v platném znění, jsou povinnosti vlastníků, stavebníků nebo společenství vlastníků jednotek ve vstahu k průkazu energetické náročnosti upraveny v §7a....
17.1.13 / dotaz č. 37970
Dobrý den, potěšilo nás, že se Vám seminář líbil. Stávající osoby oprávněné zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov jsou uvedeny na seznamu MPO....
14.1.13 / dotaz č. 37891
Dobrý den, požadavky pro energetickou náročnost nemusí být splněny pro: průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700GJ, pokud Váš objekt zařazen do této skupiny uvedené v odstavci 5 písm....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Vítek* - EKIS Jihlava EAV
14.1.13 / dotaz č. 37305
Dobrý den, energetický audit (EA) je povinen nechat zpracovat stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že:...
Odpovídá:  Ing. Lubomír Tichý - EKIS Rakovník Ing. Tichý
11.1.13 / dotaz č. 37841
K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující : 1/ Vzhledem k tomu, že není v dotazu uvedeno více údajů o velikosti předmětného domu a o jeho vlastnickém uspořádání, bude i odpověď z části obecná....
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
9.1.13 / dotaz č. 37885
Dobrý den, při chybně zpracovaném PENB je třeba rozlišit dvě situace: 1/ Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ukládá zpracovateli PENB povinnost zpracovat tento dokument objektivně, pravdivě a úplně....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
9.1.13 / dotaz č. 37868
Vážený pane, pokud by PENB byl zpracován špatně a novému majiteli by tím vznikla škoda - např. vysoké náklady na vytápění - pak bude náhradu této škody uplatňovat u vás....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
9.1.13 / dotaz č. 37863
Dobrý den, prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu je více (audit a posudek, kotle, klimatizace, účinnost užití energie…), netuším jakou jste měl na mysli. Pokud hledáme informace na internetu používáme Portál veřejné správy, TZB-info apod. ...
9.1.13 / dotaz č. 37865
Dobrý den, povinnost zpracovat tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je zavedena v zákoně č. 406/2000 Sb. Pro účely tohoto zákona se budovou rozumí stavba, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
9.1.13 / dotaz č. 37864
Vážený pane inženýre, odborné požadavky na energetického specialistu oprávněného zpracovávat PENB jsou uvedeny v zákoně 406/2000 Sb., viz §10, odst 4: ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
8.1.13 / dotaz č. 37850
Vážený pane, v rámci energetické poradny nedokážeme řešit vztahy mezi realitními kancelářemi a jejich zákazníky. Z hlediska zákona je PENB povinen zajistit prodávající (resp. při pronájmu je to majitel budovy )....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
« | 1 | .. | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | .. | 63 | »