Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

13.9.22 / dotaz č. 142489
Dobrý den. Ano, nyní platí, že výrobce elektřiny z FVE nad 10 kWp výkonu musí mít přidělenou licenci od Energetického regulačního úřadu. ...
1.9.22 / dotaz č. 142179
Z hlediska aktuálně platné legislativy (především vyhl.268/2009 Sb., zákon 133/1985 Sb., vyhl.34/2016 Sb. a detailně ČSN 73 4201) je spalování pelet systémově řazeno do skupiny spalování pevných paliv spolu např....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
11.8.22 / dotaz č. 141423
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Pojem "budova" je definován v zákonu č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č.318/2012 Sb.). Pro účely tohoto zákona se rozumí v § 2 odst. 1 písmena p) a q): ...
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař
28.7.22 / dotaz č. 140954
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
Téma:  Legislativa
26.7.22 / dotaz č. 140950
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Podle vyhl. č. 38/2022 Sb. podléhají kontrole zdroje tepla s výkonem nad 70 kW. Tedy i v případě, že zdroj tepla je součástí větracího systému, podléhá kontrole. S výjimkami dle §3 a §4. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
11.7.22 / dotaz č. 140329
Dobrý den, v současné době nám není známo vypsání takové Výzvy v dotačních programech, která by to umožňovala. Očekáváme vypsání dalších výzev v nejbližších měsících....
Odpovídá:  Ing. Stanislav Bajer* - EKIS Hranice Etem Energo
29.6.22 / dotaz č. 140429
Vážený pane, děkujeme za vaše dotazy. Vyhl. č. 38/2022 Sb. stanoví, že jmenovitý výkon vytápění se určí jako součtový výkon všech zdrojů. Musíte tedy započíst i nepřístupné zdroje. Viz §3. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
6.6.22 / dotaz č. 139511
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Váš záměr je jistě vhodné prověřit, bohužel neznám bližší podrobnosti k situaci na místě. Podle informací z útvaru městského architekta Jihlavě by se zřejmě jednalo o první takovýto projekt....
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař
26.5.22 / dotaz č. 139316
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. U větrné elektrárny je důležité, jaká bude její výška a výkon. Pokud jsou v místě omezení daná ochranným pásmem letiště, měl by o nich vědět váš stavební úřad. Doporučujeme nejprve váš záměr konzultovat tam....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
20.5.22 / dotaz č. 139136
V podstatě všechny skutečnosti uvedené v dotazu jsou záležitostí dodavetelsko-odběratelských vztahů. Měly by tedy být řešeny ve smlouvě o dílo, objednávce, vymezení zakázky, kalkulací, nebo jiným dokladovatelným způsobem....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
6.4.22 / dotaz č. 137786
Dobrý den, kontrola provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb. se týká také systémů připojených na soustavy zásobování tepelnou energií s výkonem nad 70 kW....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
6.4.22 / dotaz č. 137827
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Podle aktuálně platného zákona č. 406/2000 Sb. máte povinnost zajistit pravidelnou kontrolu systému vytápění – nejde tedy jen o samotný kotel. Aktuálně platná prováděcí vyhláška č. 38/2022 Sb. stanovuje mj....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
23.3.22 / dotaz č. 137211
Primárním požadavkem na každý odvod spalin je jeho kontrolovatelnost a čistitelnost. To se obecně zajišťuje skrze ústí a skrze kontrolní dvířka....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
25.2.22 / dotaz č. 136310
Dobrý den, pro vámi vybrané TČ s chladivem R-410a (GWP 2088) se omezení netýká, neboť má GWP menší než 2500. Předpokládá se, že legislativně započaté změny v omezování použití některých chladiv se bude do budoucna rozšiřovat....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
9.2.22 / dotaz č. 135801
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Skladová hala, která je temperována, se posuzuje podle zákona č. 406/2000 Sb - viz §2 odst. 1 písm. p). Jde o stavbu, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 29 | »