Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Tepelná čerpadla, geotermální energie 

28.8.17 / dotaz č. 84867
Dobrý den a děkuji za Vaše dotazy.. Životnost tepelného čerpadla závisí na způsobu provozu a na životnosti kompresoru, která je udávána 15 let. Poté bude nutno provést generální opravu, nebo lépe kompresor nahradit novým. ...
25.8.17 / dotaz č. 84851
Dobrý den, zdroj vytápění LZE změnit i před dnem podání žádosti. Musí však být splněny podmínky (pravidla) kotlíkové dotace, aby mohla být dotace později vyplacena. Doporučuji věc konzultovat s konkrétním dodavatelem zdroje tepla....
Odpovídá:  Ing., Arch. Petr Vlasák* -
20.8.17 / dotaz č. 84623
Dobrý den, děkuji za dotaz. Pokud budeme uvažovat modelový RD s jedním primárním zdrojem vytápění, výhodněji z hlediska ekonomického ročně vychází tepelné čerpadlo vzduch-voda s topným faktorem 3,5 téměř stejně jako plynový kondenzační kotel...
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN
9.8.17 / dotaz č. 84072
Posledních asi 20 let zaznamenáváme prudký růst počtu instalací jak fotovoltaických systémů, tak tepelných čerpadel. Jedná se o technický vývoj nových systémů, které dovedou šetřit zejména primární energii z neobnovitelných zdrojů (uhlí, plyn, ropa)....
Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář* -
20.7.17 / dotaz č. 83193
Dobrý den, děkujeme, že jste se obrátil na naše středisko s dotazem. tepelné čerpadlo je bezpochyby velmi zajímavý zdroj tepla. Ač jsou pořizovací náklady vyšší, naopak provozní náklady jsou velmi příznivé. ...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Hrdlička* -
19.7.17 / dotaz č. 83272
Odpovídá:  Ing. Arch. Martin Šimůnek* -
21.6.17 / dotaz č. 81464
Dobrý den, takto na dálku je o nejvhodnějším systému vytápění těžko rozhodnout. Zásadní pro volbu systému bude způsob užívání objektu a také to, jak velká potřeba tepla na vytápění po rekonstrukci bude....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
12.6.17 / dotaz č. 81638
Dobrý den, dle mého názoru je možné zabývat se podmínkami dotace z programu Úspory energie, Výzva II z Ministerstva průmyslu a obchodu. Vás by se pravděpůodobně týkala tato opatření: ...
Odpovídá:  Ing. Pavel Štajnrt* -
16.5.17 / dotaz č. 80955
16.5.17 / dotaz č. 80890
Hezký den, v současné době se nabízí dvě možnosti, jak získat podporu na instalaci tepelného čerpadla. 1. Kotlíková dotace - žádá se u Krajského úřadu, do jehož kompetence spadáte...
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* -
4.5.17 / dotaz č. 80286
Dobrý den, z dotazu není zcela jasné, o jaký typ tepelného čerpadla vzduch - voda se jedná. Většina dodavatelů TČ řeší tento problém přidáním technického lihu cca 10 % do okruhu, pokud topná voda jde až do venkovní jednotky....
25.4.17 / dotaz č. 80033
Dobrý den, dle zákona 406/2000 Sb. paragraf 10d je: "Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými...
Odpovídá:  Ing. Marcela Šafářová* -
15.3.17 / dotaz č. 78316
Vážená paní, Pokud jde o rozdíl v provozních nákladech, tak tam záleží hlavně na tom jak si "naceníte" vaše dřevo . Pokud bychom vyšli z tabulky "Porovnání nákladů na vytápění" na TZB-info (http://vytapeni.tzb-info....
27.1.17 / dotaz č. 77071
26.1.17 / dotaz č. 77076
Vážený pane, energetický přínos zemního výměníku tepla se vždycky určuje dost obtížně, protože ve výpočtu je mnoho neznámých. Bylo by asi vhodné vytvořit simulaci přímo pro váš objekt, protože standardní modely uvažují jiné uložení výměníku. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 11 | »