MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Osvětlení 

5.3.14 / dotaz č. 46332
Dobrý den, Povinnost štítkování výrobků spojených se spotřebou energie je uložena v §8 zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění. Konkrétní požadavky stanoví prováděcí předpis, v daném případě vyhláška č. 337/2011 Sb....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* -
3.3.14 / dotaz č. 46283
Váš dotaz se pravděpodobně vztahuje k nesměrovým světelným zdrojům, kterých se dotýká nařízení č. 244/2009. V tomto nařízení jsou definovány fáze 1-6 a čtvrtá fáze (od 1....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* -
Téma:  Osvětlení
27.2.14 / dotaz č. 46170
Dobrý den, váš dotaz se netýká přímo energetických úspor ale majetkových či účetních dokladů patrně ve vztahu k dotačnímu programu. Z vašeho dotazu není patrné k jakému dotačnímu programu (snad Efekt - část veřejné osvětlení)....
Odpovídá:  Ing.,CSc. Vlastimi Brada* -
Téma:  Osvětlení
18.2.14 / dotaz č. 45942
Nařízení č. 244/2009 stanovuje limity příkonu pro daný světelný tok. Tyto limity se navíc korigují podle typu světelného zdroje. Nicméně celé nařízení má svoji oblast působnosti, která je uvedena v článku 1....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* -
Téma:  Osvětlení
17.2.14 / dotaz č. 45903
Jak by měl být štítek na výrobku umístěn: V obchodě musí být štítek umístěn na výrobku, a to na vrchní nebo přední části spotřebiče, nesmí být zakrytý, naopak musí být dobře viditelný Při prodeji a propagaci výrobku: ...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* -
Téma:  Osvětlení
10.2.14 / dotaz č. 45813
Vaše situace je obdobná se situací pro obchodníky s bílým zbožím, kteří mají také povinnost uvádět energetické štítky. Na obchodníky se svítidly se vztahuje článek č.4 nařízení 874/2012. Zde jsou také podrobně uvedeny vaše povinnosti jako obchodníka....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* -
Téma:  Osvětlení
5.2.14 / dotaz č. 45690
Označování domácích spotřebičů energetickými štítky je nástrojem, kterým se státy Evropské unie snaží vyjít vstříc konečným uživatelům těchto výrobků a pomoci jim koupit maximálně energeticky účinné výrobky a zároveň splnit cíl 20% snížení spotřeby...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* -
Téma:  Osvětlení
27.1.14 / dotaz č. 45376
Děkuji za Váš dotaz k možnosti dotace na rekonstrukci části veřejného osvětlení. K tomuto: Podmínky programu EFEKT jsou uvedeny na stránkách MPO. Na Vaši neobvyklou situaci a ani na jiné podobné program podmínky nestanovuje....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Osvětlení
18.11.13 / dotaz č. 44797
1. Na vás se patrně vztahuje část povinností pro dodavatele. Souhlasil bych s výkladem, že konečným uživatelem je osoba, která svítidlo kupuje a svítidla nespadají do jejích obchodních činností či povolání, a tedy pokud máte projekt pro např....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* -
Téma:  Osvětlení
4.9.13 / dotaz č. 42338
Ohledně spínacích cyklů se lze orientovat podle hodnoty, která by měla být uvedena na obalu světelných zdrojů. Doporučujeme zářivky, které mají 50 000 spínacích cyklů, některé výrobky dokonce deklarují 500 tisíc spínacích cyklů....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* -
Téma:  Osvětlení
21.8.13 / dotaz č. 42032
Ad 1. Při výpočtu indexu energetické účinnosti se vždy použije tzv. užitečný světelný tok světelných zdrojů (nesměrových i směrových) tak, jak je popsáno v nařízení....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* -
Téma:  Osvětlení
19.7.13 / dotaz č. 41260
Dobrý den, ano, Vaše informace je správná. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje každoročně "Program EFEKT", který: 1) podporuje energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR...
Odpovídá:  Ing. Josef Pikálek* -
Téma:  Osvětlení
3.6.13 / dotaz č. 40332
Dobrý den, nevím jakou normu máte na mysli, zpravidla se nové normy vztahují na nová osvětlení nebo rekonstrukce, pokud vyhovuje osvětlenost v době zprovoznění osvětlovací soustavy měla by být v pořádku, tento server je spíše specializován na úspory...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* -
Téma:  Osvětlení
12.3.13 / dotaz č. 38874
Štítkováním svítidel se zabývá nařízení Komise č.874/2012, které lze stáhnout z následujících adres: v češtině: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:CS:PDF v angličtině:...
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* -
Téma:  Osvětlení
24.8.12 / dotaz č. 35163
Dobrý den, dle sdělení SFŽP je plánováno na rok 2013 spuštění programu ,,veřejné osvětlení,,. Předpokládá se, že dotace by obce mohly získat na projekty snižování spotřeby elektrické energie modernizací či rekonstrukcí soustav veřejného osvětlení....
28.3.12 / dotaz č. 32298
Dobrý den, k osvětlování v obytných budovách se vztahuje norma ČSN 734301/změna Z1 (2005). Norma není povinná, nicméně z praxe se na ní odkazují instituce při případných sporech....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* -
Téma:  Osvětlení
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 9 | »