Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov 

20.3.12 / dotaz č. 32128
19.3.12 / dotaz č. 32111
9.3.12 / dotaz č. 31777
Dobrý den, k instalaci kogeneračních jednotek existuje celá řada výrobců. Důležitým kritériem bude velikost instalované jednotky, která se bude odvíjet od Vaší spotřeby tepelné energie....
21.2.12 / dotaz č. 31535
14.2.12 / dotaz č. 31298
Předpoklady pro zapsání do seznamu energetických auditorů uvádí zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění v §10. Podmínka odborné způsobilosti je definována odstavcem 5 a zahrnuje vzdělání a odbornou praxi....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
1.2.12 / dotaz č. 31162
Vážená paní, povinnost nechat zpracovat energetický audit je uvedena v zákoně č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), §9. Povinnost pro fyzické a právnické osoby platí, pokud jejich roční spotřeba energií přesáhne 35 tis. GJ....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
27.1.12 / dotaz č. 31124
Vážený pane, měření energetických ztrát bytů a rodinných domů (byť jen orientační) není nic jednoduchého a popravdě řečeno se vlastně ani nedělá....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
23.1.12 / dotaz č. 31041
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dána zákonem č.406/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění pozdějších novel, především Zákona č.177/2006 Sb....
10.1.12 / dotaz č. 30984
Vážený pane, současně platné předpisy, které upravují povinnosti ohledně PENB se nezabývají tím, zda je možno PENB zpracovat pro část budovy (např. jeden byt). Co není zakázáno zákonem, to je dovoleno....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
10.1.12 / dotaz č. 30959
Dobrý den, stávající audity zpracované podle stávajících právních předpisů mají platnost od doby zpracování dva roky. Nové audity zpracované po nabytí platnosti ČSN 730540-2 (2011) by měly respektovat ustanovení této ČSN....
3.11.11 / dotaz č. 30383
Vážený pane, pdle platné metodiky se do objemu A započítává vytápěný objem budovy, stanovený z vnějších rozměrů budovy. U střech se bere hranice vytápěného prostotu jako horní hranice tepelné izolace (tj. nevytápěná půda se nazapočítává)....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
14.10.11 / dotaz č. 29715
Dobrý den, povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) platí již od 1. 1. 2009. PENB je povinnou součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
11.10.11 / dotaz č. 29648
Dobrý den, zákon hovoří o povinnosti zpracovat Průkaz enegetické náročnosti (PENB) pro budovu. Přitom za budovu lze pokládat tu část, která má vlastní popisné číslo a je takto zapsána v katastru nemovitostí. Toto bude asi i váš případ....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
29.9.11 / dotaz č. 29379
Dobrý den, každý uchazeč podává ministerstvu písemnou žádost o zápis do seznamu energetických expertů, jejíž vzor stanoví prováděcí právní předpis a to vyhláška 213/2001 Sb. po novelizaci vyhl. 425/2004 Sb....
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník* - EKIS Kladno
4.9.11 / dotaz č. 27882
Dobrý den, na rekonstrukci, která nepřesáhne podlahovou plochou 1000 m2 PENB nepotřebujete (ovšem vždy raději doporučuji vyhovět úředníkovi ze stavebního úřadu – je to rychlejší, méně stresující a vyhnete zbytečným komplikacím jinde)....
Odpovídá:  Ing. Martin Deutsch* - EKIS Příbor (Nový Jičín)
19.7.11 / dotaz č. 28115
Dobrý den, je možné provést audit jen jedné budovy, přičemž za budovu lze pokládat tu část, která má vlastní popisné číslo a je takto zapsána v katastru nemovitostí. Například může jít o jeden "vchod" v paneláku....
Odpovídá:  Ing. Lenka Hudcová* - EKIS Plzeň Ekowatt
4.5.11 / dotaz č. 27003
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Současná platná a závazná norma ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – požadavky stanovuje požadované a doporučené hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2....
19.4.11 / dotaz č. 26848
V současné době existuje ve světě celá řada certifikačních nástrojů a téměř v každém státě se používá odlišná hodnoticí metodika, v některých státech se používá dokonce více metodik certifikace, které si vzájemně konkurují nebo se doplňují (každá...
« | 1 | .. | 60 | 61 | 62 | 63 | »