MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS

i-ekis-Internetové energetické konzultační střediskoPoradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS. Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.


zadejte číslo dotazu či klíčové slovo
VYHLEDAT ODPOVĚĎ V PORADNĚ I-EKIS

Nenašli jste odpověď? ZDE MŮŽETE POLOŽIT NOVÝ DOTAZ.

Zobrazit odpovědi k tématu 

Ceny energií, účtování tepla
Dotace a financování projektů
Elektřina
En. audity, en. průkazy a štítky budov
Energie z biomasy
Energie slunce – výroba elektřiny
Energie slunce – výroba tepla
Energie v obcích, městech, regionech
Energie vody
Energie větru
Kogenerace, trigenerace
Legislativa
Měření a regulace
Metoda EPC
Nízkoenergetické a pasivní domy
Ostatní
Osvětlení
Palivové články
Plyn
Příprava teplé vody
Tepelná čerpadla, geotermální energie
Uhlí
Úsporná opatření v průmyslu
Vytápění
Využití odpadního tepla
Větrání a rekuperace
Zateplování budov
cleaner

Odpovědi k tématu: Legislativa 

Dobrý den. Splňujeme kategorii- velký podnik, máme tedy dle novely zákona 406/2000, platné od 1.7.2015, povinnost nechat zpracovat energetický audit energetického hospodářství. Máme zaveden systém ISO 14001 a chceme zavést systém ISO 50001....
[ 4.9.15 - dotaz číslo: 60735 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov, Legislativa ]

Dobrý den, s tímto dotazem se setkáváme častěji, a proto jsme zažádali o stanovisko i SEI. Uvedená povinnost v zákoně č. 103/2015 Sb. §9 odst. 2 platí pro všechny velké podniky....
[ Odpovídá: Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč ]

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na skutečnost, zda je povinnost zpracovat PENB při pronájmu ucelené části RD, tedy např. samostatného bytu u něhož je ale vytápění a ohřev vody zajišťován centrálně....
[ 31.8.15 - dotaz číslo: 60505 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov, Legislativa ]

Dobrý den, není rozhodující zda je vytápění a příprava teplé vody centrální či lokální z pohledu zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Ano máte pravdu, že zákon č.406/2000 Sb....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, prosím o odpověď. Jsme příspěvková organizace a máme zpracován energetický audit na areál (spotřeba areálu původního cca 5000 GJ). Přistavěli jsme novou budovu, která je součástí areálu s předpokládanou roční spotřebou cca 2000 GJ....
[ 25.8.15 - dotaz číslo: 60418 - téma: Legislativa, En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane, jako příspěvková organizace musíte udělat audit, protože vaše spotřeba přesahuje 1 500 GJ ročně. Audit můžete udělat na celý areál, nebo pro jednotlivé budovy....
[ Odpovídá: Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt ]

Dobrý den, prosím o radu ohledně výkladu novely zákona o hospodaření energií účinnou od 1.7.2015. V § 9 odst. 2 tohoto zákona se de facto říká, že povinnost en....
[ 21.8.15 - dotaz číslo: 59380 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov, Ostatní, Legislativa ]

Dobrý den Od 5. 12. 2015 musí velcí podnikatelé (nad 250 zaměstnanců) splnit povinnost danou novelou č. 103/2015 Sb. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií: zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit....
[ Odpovídá: Ing. Jaroslav Emmer - EKIS Jihlava EAV ]

Dobrý den,
musí se zpracovávat PENB pro novou sociální a administrativní budovu, která je součástí nové haly - vestavek v hale? Děkuji...

[ 21.8.15 - dotaz číslo: 60067 - téma: Legislativa ]

Dobrý den, zákon 406/2000 hovoří tak, že: "Průkaz energetické náročnosti - (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových...
[ Odpovídá: Ing. Pavel Štajnrt - EKIS Bystřice pod Hostýnem DEK ]

Dobry den, na www.energetickaporadna.cz jsem si precetl Vas clanek o praktikach Comfort Energy. Do meho Ostravskeho bytu prisel obchodni zastupce teto firmy....
[ 18.8.15 - dotaz číslo: 60178 - téma: Legislativa ]

Dobrý den, bohužel podobné případy nejsou ojedinělé a také se s nimi setkáváme....
[ Odpovídá: - ]

Rád bych Vás poprosil o radu týkající se ekologického vyhodnocení – úspora CO2 V příloze č. 5 – ekologické vyhodnocení přílohy č. 8 Energetický posudek programu Úspory energie v OP PIK jsou uvedeny všeobecné emisní faktory....
[ 17.8.15 - dotaz číslo: 60061 - téma: Úsporná opatření v průmyslu, Legislativa, Dotace a financování projektů ]

Vážený pane, nejčistší řešení je požádat teplárnu o sdělení emisních faktorů či emisí a výroby tepla a elektřiny, ze kterých lze emise vypočítat a postupovat podle takto zjištěných emisí....
[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim ]

Dobrý den, dne 13.7.2015 navštívil zástupce COMFORT ENERGY mé rodiče a nabízel jim smlouvu na změnu dodavatele el.energie a nákup sady žárovek za 1 Kč. Rodiče kupní smlouvu na žárovky podepsali, na změnu dodavatele nikoliv (nejsou si vědomi)....
[ 12.8.15 - dotaz číslo: 60099 - téma: Legislativa ]

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Jak jsem měla možnost dříve vidět dokumenty CE, které se pojí s koupí žárovek, není přímo podepisována smlouva na změnu dodavatele (ve fyzické podobě), ale je sjednávána i elektronicky....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, chci se zeptat, jak je to aktuálně s povinností štítkování ohřívačů vody. Ne internetu nacházím rozdílné informace, zda je to či není povinné.
Děkuji za informaci....

[ 12.8.15 - dotaz číslo: 60087 - téma: Legislativa ]

Dobrý den, povinnost štítkovat ohřívače vody se měnila: 1/ V ČR se štítkovaly od roku 2004 (pouze elektrické bojlery), pokud vím, tak v EU se v té době neštítkovaly, šlo o národní požadavek. 2/ Později se to zrušilo....
[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - ]

Dobrý den, bylo mi uděleno oprávnění energetického specialisty v oblasti PENB....
[ 5.8.15 - dotaz číslo: 59972 - téma: Legislativa ]

Dobrý den je to živnost volná
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků...
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - ]

Dobrý den, můj dotaz se vztahuje k energetickým štítkůk na pračky se sušičkou. Dle některých informací na webu nemusí výrobce udávat na štítku informace o hlučnosti při praní a sušení jiné weby toto popírají....
[ 27.7.15 - dotaz číslo: 59749 - téma: Legislativa, Ostatní ]

Dobrý den, pračky se sušičkami jsou "poslední" produktovou kategorií se starším typem energetických štítků. Řídí se následující směrnicí, kde naleznete veškeré důležité požadavky. Hluk musí být uveden. ...
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, Můj otec měl uzavřenu smlouvu na dodávku plynu se společností EON, všechny platby (zálohy) odcházely z mého účtu. Otec zemřel, a v rámci dědického řízení na mě přešla nemovitost....
[ 20.7.15 - dotaz číslo: 59612 - téma: Legislativa ]

Vážený pane, děkujeme za Váš dotaz. Doporučila bych Vám podívat se na obchodní podmínky společnosti E.ON, které by měly být součástí smlouvy a kde najdete zmínku i o vracení přeplatků....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, prosím o informaci k Zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií k §9 energetický audit. Co je myšleno v §9 energetické hospodářství? ...
[ 20.7.15 - dotaz číslo: 59498 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov, Legislativa ]

Dobrý den, jak uvádíte, v zákoně č. 406/2000 Sb. je uvedeno, že energetickým hospodářstvím je soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií ...
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, je třeba průkaz energetické náročnosti při prodeji ideální jedné poloviny bytové jednotky, když jeden ze spoluvlastníků prodává svoji ideální polovinu vlastníkovi druhé ideální poloviny? ...
[ 7.7.15 - dotaz číslo: 59287 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov, Legislativa ]

Hezký den. Obecně je definována povinnost pro vlastníky jednotky - bytu předložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo jeho ověřenou kopii: - možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky...
[ Odpovídá: Martin Jindrák - EKIS Vysoké Mýto ]

Potřeboval bychom vyjasnit výklad Sbírka zákonů č. 103 / 2015 kde na Straně 1526 je uvedeno: 39. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:...
[ 30.6.15 - dotaz číslo: 59075 - téma: Legislativa ]

Dobrý den, 1) Ano, povinnost se vztahuje na všechny podnikatele, kteří nejsou malým nebo středním podnikatelem, tedy bez ohledu na spotřebu energie...
[ Odpovídá: - EKIS Praha Enviros ]

Dobrý den, spoluvlastník prodal svůj 1/2 podíl rodinného domu v 3/2015 be mého vědomí. Jedná se o budovu s č.p., objekt určený k bydlení, ale není trvale obýván....
[ 24.6.15 - dotaz číslo: 58922 - téma: Legislativa ]

Pokud při prodeji rodinného domu ( jeho ucelé části) nebyl součástí kupní smlouvy předložen Průkaz energetické náročnosti budovy (dále PENB) dle vyhl. 78/2013 Sb. došlo k porušení zákona 406 /2000 Sb. v platném znění, kde v §7a, odst....
[ Odpovídá: Ing.,CSc. Vlastimi Brada - EKIS Rokycany ]

Dobrý den, prosím o radu, zda se na naší společnost vztahuje povinnost zpracování energetického auditu ve smyslu z.406/2000 Sb. Jsme s.r.o. s 60. zaměstnanci, s hrubým obratem v r. 2014 ve výši 113 mil. Kč. ...
[ 24.6.15 - dotaz číslo: 58823 - téma: Legislativa ]

S nástupem účinnosti novely zákona o hospodaření energií (tj od 1. 7. 2015) bude EA povinný pro tzv. velké podniky, které jsou definovány mj. více jak 250 zaměstnanci....
[ Odpovídá: Ing. karel Dušek - EKIS Vysoké Mýto ]

Dobrý den, prosím o radu, zda se na naší společnost vztahuje povinnost zpracování energetického auditu ve smyslu z.406/2000 Sb. Jsme s.r.o. s 60. zaměstnanci, s hrubým obratem v r. 2014 ve výši 113 mil. Kč. ...
[ 24.6.15 - dotaz číslo: 58827 - téma: Legislativa ]

S nástupem účinnosti novely zákona o hospodaření energií (tj od 1. 7. 2015) bude EA povinný pro tzv. velké podniky, které jsou definovány mj. více jak 250 zaměstnanci....
[ Odpovídá: Ing. karel Dušek - EKIS Vysoké Mýto ]

Debry den. Budeme kupovat rodiny dum (driva obydlen), majitel me zatim nedodal průkaz energetické náročnosti tento dum byl pouzivan jako volebni mistnosti a kancelar mistniho vyboru. Byl to pronajem....
[ 21.6.15 - dotaz číslo: 58812 - téma: Legislativa ]

dobrý den, při prodeji a pronájmu rodinného domu musí být průkaz energetické náročnosti a od 1.7.2015 se v tomto nic nemění, naopak průkaz energetické náročnosti musí být již v inzerci....
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - ]

Mám rodinný dům z roku 1930 se dvěma byty. Část domu s jedním bytem budu prodávat po 01.07. 2015. Potřebuji štítek nebo průkaz PENB? ...
[ 15.6.15 - dotaz číslo: 58681 - téma: Legislativa, En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dle zákona 406/2000 - PENB nepotřebujte pokud jste dům po roce 1947 nerekonstruovali. Viz. zákon. 406/2000 ...
[ Odpovídá: Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy ]

« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 22 | »
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect