MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

19.10.15 / dotaz č. 63121
Dobrý den, předpokládám, že na žárovky byla podepsána (podobně jako v jiných případech) kupní smlouva. Proto je třeba odstouipt jak od této kupní smlouvy, tak od smlouvy na dodávky energie. ...
Odpovídá:  Mgr. Jana Poncarová* -
14.10.15 / dotaz č. 62818
Vážený pane, čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU je v legislativě ČR řešena zákonem č. 406 / 2012 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších změn a souvisejícími vyhláškami č. 480/2012 Sb....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Petrtyl* -
Téma:  Legislativa
13.10.15 / dotaz č. 62759
Dobrý den, v tomto případě je třeba odstoupit jak od kupní smlouvy, tak od smlouvy na dodávky energie. Od kupní smlouvy na žárovky je třeba odstoupit dle občan. zákoníku - doporučujeme vyplnit formulář, který vám podomní prodejce zanechal....
Odpovídá:  Mgr. Jana Poncarová* -
Téma:  Legislativa
10.10.15 / dotaz č. 62641
Dobrý den, v rámci oznámení o změně v účelu užívání ucelené části stavby v souladu s platnými právními předpisy jsem nenašel žádný legislativní nebo normativní podklad, podle kterého by stavební úřady měly postupovat Vámi uvedeným způsobem. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* -
6.10.15 / dotaz č. 62326
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Jak zde již bylo vícekrát uvedeno, závazný výklad legislativy smí provádět pouze soud, a tudíž mou odpověď berte jako můj subjektivní názor. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Martin Škopek* -
Téma:  Legislativa
17.9.15 / dotaz č. 61267
Zákon č. 103/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, skutečně přináší úpravu resp. doplnění § 7a) o odstavec 9....
Odpovídá:  Ing. Petr Trousil - EKIS Polná
4.9.15 / dotaz č. 60735
Dobrý den, s tímto dotazem se setkáváme častěji, a proto jsme zažádali o stanovisko i SEI. Uvedená povinnost v zákoně č. 103/2015 Sb. §9 odst. 2 platí pro všechny velké podniky....
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč
31.8.15 / dotaz č. 60505
Dobrý den, není rozhodující zda je vytápění a příprava teplé vody centrální či lokální z pohledu zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Ano máte pravdu, že zákon č.406/2000 Sb....
Odpovídá:  Ing. David Löbl* -
25.8.15 / dotaz č. 60418
Vážený pane, jako příspěvková organizace musíte udělat audit, protože vaše spotřeba přesahuje 1 500 GJ ročně. Audit můžete udělat na celý areál, nebo pro jednotlivé budovy....
21.8.15 / dotaz č. 59380
Dobrý den Od 5. 12. 2015 musí velcí podnikatelé (nad 250 zaměstnanců) splnit povinnost danou novelou č. 103/2015 Sb. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií: zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Emmer - EKIS Jihlava EAV
21.8.15 / dotaz č. 60067
Dobrý den, zákon 406/2000 hovoří tak, že: "Průkaz energetické náročnosti - (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových...
Odpovídá:  Ing. Pavel Štajnrt - EKIS Bystřice pod Hostýnem DEK
Téma:  Legislativa
17.8.15 / dotaz č. 60061
Vážený pane, nejčistší řešení je požádat teplárnu o sdělení emisních faktorů či emisí a výroby tepla a elektřiny, ze kterých lze emise vypočítat a postupovat podle takto zjištěných emisí....
12.8.15 / dotaz č. 60099
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Jak jsem měla možnost dříve vidět dokumenty CE, které se pojí s koupí žárovek, není přímo podepisována smlouva na změnu dodavatele (ve fyzické podobě), ale je sjednávána i elektronicky....
Odpovídá:  Mgr. Jana Poncarová* -
Téma:  Legislativa
12.8.15 / dotaz č. 60087
Dobrý den, povinnost štítkovat ohřívače vody se měnila: 1/ V ČR se štítkovaly od roku 2004 (pouze elektrické bojlery), pokud vím, tak v EU se v té době neštítkovaly, šlo o národní požadavek. 2/ Později se to zrušilo....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Legislativa
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 23 | »