Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

1.3.16 / dotaz č. 67040
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Ano, provádíme zpracování kompletní dokumentace vyžadované dotačním programem Nová zelená úsporám. Ve Vašem případě se jedná o dokumentaci: Energetický posudek a krycí list....
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - EKIS Trutnov
25.2.16 / dotaz č. 66945
Dobrý den, pro dosažení na dotaci v rámci NZU při plánovaném zateplení objektu je nutné snížit potřebu tepla na vytápění alespoň o 20%, aby se dosáhlo na nejnižší podoblast podpory A.0 dotačního programu. Výše dotace v této podoblasti A....
Odpovídá:  Ing. Veronika Škodová* - EKIS Tábor
25.2.16 / dotaz č. 66875
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Pokud budete žádost posílat Českou poštou, rozhodující je razítko s datem na obálce, které nesmí být starší jak 28.2.2016. V případě osobního doručení, je nutné zásilku dodat do pátku do 16 hodin....
Odpovídá:  Ing., Ph.D Martin Janča* - EKIS Zlín
25.2.16 / dotaz č. 66651
Dobrý den, obsah přílohy č. 8 je definován takto: Kopie výpisu z katastru nemovitostí u akcí, při kterých dochází k pořízení nebo technickému zhodnocení staveb a zařízení vedených v katastru nemovitostí....
Odpovídá:  Ing., Arch. Petr Vlasák* - EKIS Praha IKA
23.2.16 / dotaz č. 66823
Dobrý den, veškeré číselníky lze najít na www.isvz.cz (v sekci číselníky a klasifikace), kód územního sídla začíná písmeny CZ a je 10 místní, kód území je možno psát jako 5 místní....
22.2.16 / dotaz č. 66781
Dobrý den, podle bodu 19 rozhodujícím datem registrace žádosti je datum uvedené na poštovním razítku nebo datum osobního podání na kontaktní adrese, kde je možné žádosti podávat v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
19.2.16 / dotaz č. 66765
Dobrý den, podpora pro obnovitelné zdroje energie může mít 2 složky: investiční nebo prostřednictvím výkupních cen. Podpora prostřednictvím výkupních cen je každoročně stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ, pro rok 2016 konkrétně č. 9/2015 ze dne 29....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
16.2.16 / dotaz č. 66644
Dobrý den, oprávněným typem žadatele pro aktivitu B1 jsou obce, městské části nebo společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
16.2.16 / dotaz č. 66637
Dobrý den, předpokládám, že píšete o programu Nová zelená úsporám. V tomto programu je možné žádat o poporu i po realizaci opatření, které však musí splňovat podmínky programu. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max....
15.2.16 / dotaz č. 66295
Dobrý den, již v názvu programu se používají pojmy "program na úsporu energie" , dále "dotace je určena ke snížení energetické náročnosti" a pod....
Odpovídá:  Ing. Dana Kožušníková - EKIS Ostrava DK projekt
15.2.16 / dotaz č. 66562
Dobrý den, dle Vámi poskytnutých podkladů k minulému dotazu má strop 2.NP (předpokládám tedy, že se jedná o konstrukci "podlaha půdy") U=0,22. Pro dosažení podmínek dotační oblasti A....
Odpovídá:  Ing. Veronika Škodová* - EKIS Tábor
15.2.16 / dotaz č. 66555
Dobrý den Program Nová zalená úsporám má několik podoblastí jednou z nich je podoblast A.0 pro rekonstrukce objektů za předpokladu úspor energie 20% (nový/stávající stav). Dle našich zkušeností pouhá výměna oken na dosažení této oblasti nestačí....
Odpovídá:  Ing. Zbyněk Bouda - EKIS Jihlava EAV
11.2.16 / dotaz č. 66394
11.2.16 / dotaz č. 66389
Zdravím, obdržel jsem Váš dotaz. Na tuto výměnu bohužel prostředky získat s nejvyšší pravděpodobností nejde (i když loňská okna jsou uznatelné náklady, pokud je jejich Uw=1W/m2K a menší)....
Odpovídá:  Ing. Pavel Štajnrt* - EKIS Bystřice pod Hostýnem DEK
10.2.16 / dotaz č. 66327
Dobrý den, limitujícími podmínkami způsobilosti projektu je vlastnický vztah k osvětlovací soustavě a absolutní úspora elektrické energie v minimální výši 35%....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
« | 1 | .. | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | .. | 113 | »