Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

25.1.16 / dotaz č. 65522
20.1.16 / dotaz č. 65376
20.1.16 / dotaz č. 65356
Dobrý den, děkuji za dotaz. Ano, dotační program Nová zelená úsporám má v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v části Základní podmínky poskytování podpory v bodě 15 tuto větu....
Odpovídá:  Ing. Oto Schreiber* - EKIS České Budějovice Energy Centre
15.1.16 / dotaz č. 65303
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Obvykle není možné platit z dotace již realizované projekty. To je logické v případě, že dotace má podpořit realizaci projektů, které by jinak nevznikly. Tzv....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
15.1.16 / dotaz č. 65216
Dobrý den, Program Efekt 2016, je zaměřený na úspory v oblasti venkovního vedení veřejného osvětlení, pro výměnu vnitřního osvětlení radnice můžete využít Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)...
Odpovídá:  Marek Kittel* - EKIS Brno, Energ-servis
15.1.16 / dotaz č. 65215
Dobrý den, Program Efekt 2016, je zaměřený na úspory v oblasti venkovního vedení veřejného osvětlení, pro výměnu vnitřního osvětlení radnice můžete využít Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)...
Odpovídá:  Marek Kittel* - EKIS Brno, Energ-servis
12.1.16 / dotaz č. 65267
Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista), energetický specialista Vám navrhne všechny...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
12.1.16 / dotaz č. 65275
Dobrý den, dotace na novostavbu rodinného domu je možné čerpat z dotačního titulu Nová zelená úsporám - oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností....
Odpovídá:  Ing. Nicolle Morávková* - EKIS Tábor
11.1.16 / dotaz č. 65064
Dobrý den, děkuji za položený dotaz, v rámci aktivity B1 v programu EFEKT pro rok 2016 lze realizovat pouze výměnu veřejného osvětlení - netýká se osvětlení hal. ...
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný
11.1.16 / dotaz č. 65191
Dobrý den a děkuji za dotaz. Kotlíkové dotace jsou určeny na náhradu stávajících kotlů na tuhá fosilní paliva kotli na zemní plyn nebo jinými tepelnými zdroji. Základní podmínkou pro podání žádosti je tedy vyřazení z provozu uhelného kotle....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
11.1.16 / dotaz č. 65067
Dobrý den. Kotlíková dotace slouží pro výměnu stávajících zdrojů tepla na pevná paliva. Podporu z kotlíkové dotace je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj....
Odpovídá:  Ing. Veronika Škodová* - EKIS Tábor
8.1.16 / dotaz č. 65158
Dobrý den, pane starosto, v uvedeném dotačním programu je příloha "uznatelné a neuznatelné náklady v Programu EFEKT". V ní jsou uvedeny pro danou aktivitu tyto uznatelné náklady: a) náklady na pořízení kotle; ...
Odpovídá:  Ing. Vojtěch Bílek ml. - EKIS Veselí nad Moravou Ing. Bílek
6.1.16 / dotaz č. 65142
6.1.16 / dotaz č. 65124
Dobrý den. Na základě Vámi uvedených informací o zateplovaných konstrukcích jsme provedli výpočet součinitele prostupu tepla dané konstrukce. Výsledky jsme porovnali s požadavky platné normy ČSN 73 0540 a s požadavky dotačního programu NZÚ. ...
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - EKIS Trutnov
5.1.16 / dotaz č. 65081
Vážený pane, děkujeme za vaše dotazy. 1/ Předpokládá se, že pro bytové domy na území hl. m. Prahy bude otevřena další výzva v programu Nová zelená úsporám: ...
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
4.1.16 / dotaz č. 65050
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. V rámci programu Nová zelená úsporám 2015 – 3.výzva se jedná o oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
« | 1 | .. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | .. | 113 | »