MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

o portálu 

Vítejte na portálu MPO-EFEKT.cz !

Cílem portálu je informovat o podpoře státu v prosazování energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Prezentovány jsou hlavní aktuální DOTAČNÍ PROGRAMY, ze kterých je možné získat dotace či jiný druh finanční podpory na projekty úspory energie a efektivního využívání energie. Najdete zde zejména státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - PROGRAM EFEKT, ale také přehled dalších národních a evropských dotačních programů.

Můžete využít ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ EKIS, což je bezplatná konzultační služba pro veřejnost v oblasti úspor energie. V této sekci je k dispozici on-line poradna, kontakty na konzultační střediska EKIS a také informační materiály a publikace z oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie. Součástí portálu je i aktualizovaný přehled české a evropské LEGISLATIVY a sekce ENERGETICKÉ EXPERTÍZY, věnovaná problematice energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov.

Loga ke staženíporadna i-EKIS - nejnovější dotazy 

Dobrý den, co konkrétně znamená požadavek zákona č. 406/2000 Sb., § 7 odst. 4 písm. c) "Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni zajistit při užívání budov nepřekročení...
[ 26.8.16 - dotaz číslo: 71688 - téma: Legislativa ]

Vážený pane, pokud v budově dojde k překročení měrné spotřeby tepla podle § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., jde o u fyzické osoby o přestupek podle §12, odst.g)2....
[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt ]

Vyhl. č. 194/2007 Sb. stanoví měrné ukazatele spotřeby energie pro bytové domy, kde jsou stanoveny hodnoty pro nebytové budovy?...
[ 26.8.16 - dotaz číslo: 71689 - téma: Legislativa ]

Dobrý den, vyhláška č. 194/2007 Sb. stanoví (§5): Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody nebytových budov se stanoví individuálně způsobem uvedeným v příloze č....
[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt ]

Dobrý den, lze v "kotlíkové dotaci" získat finance na pořízení plynového kondenzačního kotle místo stávajících krbových kamen a plynových karem? ...
[ 24.8.16 - dotaz číslo: 71600 - téma: Dotace a financování projektů ]

Dobrý den. Přesné podmínky "Kotlíkové dotace", neboli podpory v rámci prioritní osy 2, investiční priority 1, specifického cíle 2....
[ Odpovídá: Ing. Marek Joska - EKIS Brno DEA ]

více najdete v poradně i-EKIS >>

Aktuality 

  • Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů

    07.02.2015 Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel.

    Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

  • METODA EPC - metodika financování a vzorová smlouva

    02.08.2012 MPO se snaží přispět k propagaci a rozšíření metody EPC (Energy Performance Contracting), která umožňuje výrazné snížení provzních nákladů na energie, a to obnovou potřebné technologie bez vlastních investic.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect