MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Energetické poradenství EKIS

ekis-energetické konzultační střediskoEnergetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Určena je občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům. Odborné konzultace poskytují Energetická konzultační a informační střediska - EKIS, která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

STŘEDISKA EKIS poskytují zájemcům konzultace při osobní návštěvě, telefonicky a on-line prostřednictvím INTERNETOVÉ PORADNY i-EKIS.

Aktuality 

  • Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů

    07.02.2015 Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel.

    Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

  • METODA EPC - metodika financování a vzorová smlouva

    02.08.2012 MPO se snaží přispět k propagaci a rozšíření metody EPC (Energy Performance Contracting), která umožňuje výrazné snížení provzních nákladů na energie, a to obnovou potřebné technologie bez vlastních investic.

cleaner

poradna i-EKIS - nejnovější dotazy 

Dobrý den, chtěl bych poradit. Budeme stavět podkrovní dům na cca 100m2 a architekt nám doporučuje stavět z ytong tl.375 bez zateplení, ale stavební firma nám doporučuje stavět z pórobetonu od levnějšího výrobce o tl....
[ 25.5.16 - dotaz číslo: 69155 - téma: Zateplování budov ]

Vážení, k Vašemu dotazu týkajícímu se určitých vlastností plánované obvodové stěny, Vám sdělujeme následující : 1/ Obecně úroveň tep....
[ Odpovídá: Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc ]

Dobrý den, chtěl bych poradit. Budeme stavět podkrovní dům na cca 100m2 a architekt nám doporučuje stavět z ytong tl.375 bez zateplení, ale stavební firma nám doporučuje stavět z pórobetonu od levnějšího výrobce o tl....
[ 25.5.16 - dotaz číslo: 69152 - téma: Zateplování budov ]

Vážení, k Vašemu dotazu týkajícímu se určitých vlastností plánované obvodové stěny, Vám sdělujeme následující : 1/ Obecně úroveň tep....
[ Odpovídá: Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc ]

Dobrý den, chtěl bych poradit. Budeme stavět podkrovní dům na cca 100m2 a architekt nám doporučuje stavět z ytong tl.375 bez zateplení, ale stavební firma nám doporučuje stavět z pórobetonu od levnějšího výrobce o tl....
[ 25.5.16 - dotaz číslo: 69151 - téma: Zateplování budov ]

Vážení, k Vašemu dotazu týkajícímu se určitých vlastností plánované obvodové stěny, Vám sdělujeme následující : 1/ Obecně úroveň tep....
[ Odpovídá: Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc ]

Dobrý den, uvažujeme o zateplení rodinného domu z r.1994. Stávající skladba s vnitřní přizdívkou a skelnou vatou bude mít tepelný odpor R někde kolem 1,4 m2.K/W. a to odpovídá součiniteli prostupu tepla U cca 0,7 W/m2....
[ 25.5.16 - dotaz číslo: 69177 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den, děkuji za dotaz a sděluji následující. Současný trh nabízí nepřeberné možnosti při výběru materiálů pro zateplení stěn budov....
[ Odpovídá: Ing. Oto Schreiber - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

Dobrý den, měla bych pár otázek tykajících se PENB. 1.Prosím o informaci, zda-li je nutné od 1.1.2016 přikládat do každého PENB doporučené úsporné opatření auditora. 2....
[ 25.5.16 - dotaz číslo: 69259 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, děkuji za vaše otázky. 1/ Energetický auditor se k PENB nevyjadřuje. Při zpracování PENB se provádí „Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energií u ...
[ Odpovídá: Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt ]

Dobrý den, za účelem využití dotace z programu Nová zelená úsporám, oblast podpory malých FV systémů u bytových domů, bychom chtěli zřídit jedno odběrné místo na patě domu pro celý bytový dům, tak by bylo možné splnit ...
[ 24.5.16 - dotaz číslo: 68971 - téma: Dotace a financování projektů, Elektřina, Energie slunce – výroba elektřiny ]

Dobrý den, Děkuji za Váš dotaz. Nejprve bych se vyjádřil obecně k aktuální situaci v oblasti instalace FV u bytových domů....
[ Odpovídá: Ing. Petr Šrutka - EKIS Praha, Seven ]

Dobrý den,

prosím Vás o radu - jaká je aktuální legislativa pro stavbu malé větrné elektrárny . Byl jsem na stavebním úřadě a ani tam bohužel nemají jasno.

Děkuji

...

[ 24.5.16 - dotaz číslo: 69231 - téma: Energie větru ]

Dobrý den, stavba malé větrné elektrárny (VtE) se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Podle §79 nespadá malá VtE mezi stavby, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby....
[ Odpovídá: Mgr., MBA František Macholda - EKIS Praha Ekowatt ]

Dobrý den.Zvažuji do právě stavěného rodinného domu o rozloze přes 100m2 použít jako zdroj vytápění infra panely. Prosím vás tedy o váš názor zda tento druh vytápění použít či ne a případně vás prosím o doporučení ...
[ 23.5.16 - dotaz číslo: 69221 - téma: Vytápění ]

Váš dotaz není v obecné rovině možno správně a odpovědně odpovědět. Ohledně zdroje vytápění - využití infra panelů....
[ Odpovídá: Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE ]

Dobrý den, svépomocí zatepluji stěnu malého rodinného domku. Je to starší domek po rekonstrukci. Jelikož chci zateplit také pod úrovní terénu extrudovaným polystyrenem, odkopal jsem základový pás....
[ 23.5.16 - dotaz číslo: 69088 - téma: Zateplování budov ]

Dotaz byl vyřízen telefonicky...
[ Odpovídá: Mgr., MBA František Macholda - EKIS Praha Ekowatt ]

Jaké legislativní požadavky musí splnit kotel na tuhá paliva při uvedení na český trh? Jaké dokumenty je třeba doložit?...
[ 20.5.16 - dotaz číslo: 69139 - téma: Legislativa ]

Dobrý den, tento portál je spíše pro úspory energie, nicméně pokusím se Vám odpovědět. Základní legislativní požadavky jsou tyto: ...
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - EKIS Praha, Energetické poradenství ]

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1286 | »
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect