Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

ELENA krok za krokem

Krok 1: Zarezervuje si nezávaznou prezentaci o ELENA pro Vaši organizaci

Jsme připraveni s vámi dohodnout termín prezentace Grantového projektu ELENA. Je to nejjednodušší způsob, jak se dozvědět o projektu a získat odpovědi na své otázky. Získáte také řadu vysvětlujících materiálů. Ty vám pomohou rozhodnout se, jestli je projekt ELENA pro vás ta pravá příležitost.

 

Mgr. David Justian
projektový manažer
Tel: 224 853 199
justian@mpo.cz

 

Krok 2: Identifikujte vhodné budovy 

Před vstupem do Grantového projektu ELENA je zapotřebí identifikovat vhodné budovy. Takové budovy musí splňovat několik základních kritérií:

  • Budova je ve vlastnictví a v užívání organizační složky státu;
  • Budovy nespadá pod článek 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Bližší informace o můžete nalézt ZDE
  • Na budově je možné provést energeticky úsporná opatření (např. zateplení obvodového pláště, výměnu oken, výměnu otopné soustavy, atp.)

 

Krok 3: Protokol o požadavku 

Pro závazný vstup do Grantového projektu ELENA je nutné vyplnit a uzavřít Protokol o požadavku na zajištění služeb předprojektové přípravy. Protokol supluje pravidla pro žadatele nebo jiné závazné podmínky. Do podepsání tohoto protokolu jsou veškeré konzultace s projektovými manažery nezávazné. Jejich cílem je pomoci identifikovat budovy, které by mohly být z Grantového projektu ELENA podpořeny. Příslušný formulář poskytnou projektoví manažeři projektu na vyžádání.

V rámci Grantového projektu ELENA pod záštitou MPO je možné žádat o: 

  • zajištění projektové dokumentace vč. energetického posudku a vstupní studie proveditelnosti.
  • zajištění zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na zhotovitele renovace budovy vč. asistence v rámci administrace této zakázky a příslušné konzultace

Zajišťované podklady budou přizpůsobeny pro vstup např. do programu Národního plánu obnovy, kde bude od roku 2022 možné čerpat na investiční část renovace budov ve vlastnictví organizačních složek státu. 

Krok 3: Vysoutěžení dodavatele služeb

Jakmile dojde k uzavření Protokolu o požadavku, zajistí MPO na své náklady příslušného dodavatele těchto služeb (zahájení je plánováno na říjen/listopad 2021). Následně OSS spolupracuje přímo s dodavatelem, který dodává požadované služby.  

MPO je k dispozici pro případ:

  • řešení nejasností nebo sporů,
  • účastní se kontrol kvality poskytovaných služeb,
  • dojednává milníky souběžných akcí pro hladký průběh přípravné fáze.

 

Krok 4: Vstup do dotačních titulů

Očekává se, že organizační složky státu budou mít zájem na vstup do investičních programů podpor, např. Národního plánu obnovy nebo Operačního programu Životní prostředí. Cílem Grantového projektu ELENA je pomoci připravit projektovou dokumentaci tak, aby bylo možné o tuto podporu zažádat. Blíže o plánovaném investičním programu Národního plánu obnovy se dozvíte ZDE.

 

Krok 5: Dodání požadovaných služeb

Dodavatel připraví v požadovaném čase, který je odhadnut na 12 kalendářních měsíců požadované služby. Nejpozději musí být služby dodány do 4Q/2023 s ohledem na délku platnosti Grantového projektu ELENA. Do konce roku 2023 musí být ze strany organizační složky státu dodána MPO informace o uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky na dodavatele energeticky úsporných opatření. V momentě, kdy byly požadované služby dodány a doložena příslušná smlouva, je spolupráce mezi MPO a OSS úspěšně ukončena a MPO proplácí dodavateli službu ze 100 %.

 

Krok 6: Zápis o převodu majetku

Mezi OSS a MPO se jedná o právní vztah stát – stát. Proto po dokončení veškerých požadovaných služeb dojde mezi OSS a MPO k sepsání Zápisu, aby mohl majetek (projektová dokumentace) přejít do majetku OSS. 

Předpoklad trvání projektu ELENA je do 4Q/2023. Projekt ELENA je ukončen, pokud je uzavřena veřejná zakázka na zhotovitele/realizátora energeticky úsporných opatření. Není možné prodloužit termín výběru zhotovitele déle než do 4Q/2023.