Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Mezinárodní organizace

Odkazy na stránky mezinárodních (zejména evropských) institucí a organizací působících v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie:

International Energy Agency - Mezinárodní energetická agentura

OECD > Energy - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) k energetice

enerCEE - Energy in Central and Eastern Europe - Energetika ve střední a východní Evropě

European Environment Agency > Energy - Evropská agentura pro životní prostředí k energetice

Energy.eu - Evropský portál o energii

European Geothermal Energy Council (EGEC) - Evropská koncil pro geotermální energii

Energy-cites.eu - Asociace evropských místních samospráv pro prosazování místních udržitelných energetických politik

European Photovoltaic Industry Association (EPIA) - Evropská asociace fotovoltaického průmyslu

EUFORES - Evropské fórum pro obnovitelné zdroje energie

European Renewable Energy Centres Agency (EUREC) - Evropská agentura pro výzkum a vývoj obnovitelných zdrojů energie

European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings (EuroACE) - Evropská aliance podniků pro energetickou efektivitu v budovách

European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) - Evropská federace solárně-termického průmyslu

European Biomass Industry Association (EUBIA) - Evropská asociace průmyslu biomasy

European Wind Energy Association (EWEA) - Evropská asociace větrné energie

European Commission > Energy - Evropská komise k energetice

Activities of the European Union - Energy - aktivity Evropské unie v oblasti energetiky

European Council for an Energy Efficient Economy - Evropský koncil pro energeticky efektivní hospodářství