Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetický audit a energetický posudek

Energetický audit a energetický posudek jsou definovány v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Energetický audit je systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních.

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.