Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

7.10.22 / dotaz č. 144000
Pro uplatnění nároku na provozní podporu vyrobené elektřiny budete především potřebovat licenci na výrobu elektřiny podle energetického zákona a příslušných prováděcích vyhlášek. ...
7.10.22 / dotaz č. 143999
Odpovídá:  Ing. Martin Mrkvička - M-EKIS Lázně Toušeň, Ing. Mrkvička
Téma:  Ostatní
7.10.22 / dotaz č. 143892
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý keramický komín (tepelný odpor komínové konstrukce 0,59 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn kanálem DN 135, který je součástí komínového systému....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
7.10.22 / dotaz č. 143979
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý komín s keramickou vložkou (tepelný odpor komínové konstrukce 0,4 m2.K/W), umístěný v interiéru. Přívod vzduchu je ve výpočtu řešen jako z místnosti....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
6.10.22 / dotaz č. 143490
Dobrý den, diskuzí na téma vypínání cirkulačních čerpadel teplé vody (TV) je hodně a znovu se toto téma otvírá s ohledem na vysoké ceny nositelů energie. Na tuto problematiku se podíváme z hlediska legislativy i energetické bilance....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
6.10.22 / dotaz č. 143693
Dobrý den, v současné době (6.10.2022) je možné žádat o dotaci na výměnu oken a zateplení v dotačním programu "Nová zelená úsporám", který je určen též pro bytové domy. Žádost je však potřeba podat za celý bytový dům (tedy např. SVJ). ...
Odpovídá:  Ing. Martin Stejskal - M-EKIS Sezimovo Ústí Ing. Stejskal
5.10.22 / dotaz č. 143702
5.10.22 / dotaz č. 143724
Dobrý den, hodnocení budov je nastaveno především na budovy s vytápěním. Výjimka dle §7 odst. 5 písm. e) se na tento případ nevztahuje, protože spotřeba budovy je mnohem větší než 195 MWh/rok. ...
Odpovídá:  Ing. Lucie Kaplanová - EKIS Praha Enviros
3.10.22 / dotaz č. 143422
Vážená paní, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS. Pro způsob rozúčtování není dané, jaký systém by se měl použít. Způsob rozúčtování má být však SVJ odsouhlasený dle stanov, které by měly toto rozúčtování také řešit....
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
3.10.22 / dotaz č. 143570
3.10.22 / dotaz č. 143547
Vertikální vedení vzduchu je možné. Vyhláška 268/2009 Sb. definuje pouze nutnost zajištění přívodu vzduchu z venkovního prostředí, nikoliv tedy způsob....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
3.10.22 / dotaz č. 143452
Dobrý den. Tepelná ztráta domu se počítá pro venkovní teplotu -12°C (popř. -15°C podle lokality). Průměrná venkovní teplota v otopném období je vyšší. V Praze se např. pohybuje kolem 4°C a tak bude i tepelná ztráta objektu nižší, než uváděná v PENB....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
30.9.22 / dotaz č. 143496
30.9.22 / dotaz č. 143446
Pro využití stávajícího průduchu ve sdruženém komínu musí být splněny minimálně dvě základní povinnosti: 1. Je třeba protokolárně (zápisem z členské schůze a pod.) zapsat Váš nárok na využití daného průduchu....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 389 | »