Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

21.3.23 / dotaz č. 156060
Dobrý den, jako poradce M-EKIS Vám mohu poradit ohledně vhodného zdroje tepla pro Váš dům, ohledně možností úspor apod. Mobilní poradce M-EKIS může přijet i na předmětnou nemovitost a poskytnout bezplatnou konzultaci na místě....
Odpovídá:  Ing. Martin Stejskal - M-EKIS Sezimovo Ústí Ing. Stejskal
Téma:  Vytápění
20.3.23 / dotaz č. 156159
Dobrý den, skladba podlahy při použití podlahového topení má svá pravidla, která by se měla dodržet. Podlaha by měla být zateplena dostatečnou tloušťkou tepelné izolace, aby se teplo z podlahového topení zbytečně nešířilo do zeminy pod podlahou....
Odpovídá:  Ing. Jan Škoda - EKIS Praha Consultora
Téma:  Vytápění
17.3.23 / dotaz č. 155978
Dobrý den Jestli jsme pochopili správně Váš dotaz, tak stávající směšovací ventil je pro funkci soustavy nutný. Zajišťuje, aby topná voda směřující do podlahového topení nestoupla nad požadovanou mez....
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt
Téma:  Vytápění
7.3.23 / dotaz č. 155156
Dobrý den, obecně při porovnání provozních nákladů a plynového kotle, které slouží pro vytápění a přípravu teplé, vody vychází o něco výhodněji tepelné čerpadlo....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
Téma:  Vytápění
1.3.23 / dotaz č. 154381
24.2.23 / dotaz č. 154131
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý keramický komín neznámého výrobce (do výpočtu dosazen tepelný odpor komínové konstrukce 0,4 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn z místnosti....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
22.2.23 / dotaz č. 153679
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. K dilatacím se například uvádí tyto pravidla pro anhydridové podlahy, kdy je nutno: Pokud je plocha větší jak 600 m2 bez podlahového topení*...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
22.2.23 / dotaz č. 153916
Dobrý den, děkuji za dotaz. To, že máte zateplený dům a zvažujete instalaci FVE s bateriovým úložištěm vytváří předpoklad pro náhradu stávajícího spalovacího zdroje tepla za tepelné čerpadlo, pravděpodobně zvažujete TČ vzduch voda....
Odpovídá:  Ing. František Švadleňák - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný
20.2.23 / dotaz č. 153924
Dobrý den, za nejefektivnější považujeme provést zateplení v souladu s platnou legislativou. Prakticky to znamená provést výpočet /obrátit se například na energetického specialistu s patřičným oprávněním....
Odpovídá:  Ing. Stanislav Bajer - M-EKIS Hranice, Ing. Bajer
19.2.23 / dotaz č. 153444
Ve Vašem případě bych doporučila nechat si zpracovat od EKIS bezplatně Návrh energeticky úsporných opatření pro RD, který Vám po návštěvě Vaší nemovitosti energetickým specialistou pomůže se specifikací možných dotačních titulů dle jednotlivých...
11.2.23 / dotaz č. 152961
Dobrý den. Tepelné čerpadlo voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody v domech má zásadní výhodu danou nejlepším poměrem získané a vložené energie, vyjádřeno topným faktorem....
Odpovídá:  Ing. Marcela Kovářová - EKIS Vsetín Městský úřad
Téma:  Vytápění
8.2.23 / dotaz č. 152907
Diagnostikovat jakýkoliv technický problém pouze na základě několikavětého popisu je seriózně nemožné. Pokud na místě fyzicky byli dva kominíci, museli získat mnoho dat, ze kterých je následně možné vycházet....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
1.2.23 / dotaz č. 152241
Vznik dehtu ve spalinové cestě je obecně pokládán za významnou závadu, a to jednak vzhledem k provozním parametrům spotřebiče, ale především z hlediska možného ohrožení života, zdraví nebo majetku. ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
31.1.23 / dotaz č. 152419
Dobrý den, Chápu Vaše obavy o pořizovací náklady. Samozřejmě elektrokotel je jedna z možných variant, záleží na celkové spotřebě elektřiny v souvislosti s možnou úpravou tarifu u dodavatele elektřiny, kde byste měl mít nárok na výhodnější sazbu při...
Odpovídá:  Ing. Miroslav Krestýn - M-EKIS Uničov Ing. Krestýn
Téma:  Vytápění
30.1.23 / dotaz č. 152237
Dobrý den, pokud se jedná o bytovou jednotku v bytovém domě, lze využít dotačního programu Nová zelená úsporám (https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/), tam je ale nutné dosáhnout úspory na celém bytovém domě a vyžaduje to větší posouzení....
Odpovídá:  Vladimír Novotný ml. - EKIS Třebíč EuroEnergo
Téma:  Vytápění
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 64 | »