Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ostatní 

29.6.22 / dotaz č. 140356
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. U starých staveb s velkou tloušťkou zdiva je obtížné realizovat klasické bariérové metody, tedy podříznutí a vložení izolace do zdiva....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
13.5.22 / dotaz č. 138974
Na základě uvedených informací není možné provést výpočet spalinové cesty. Pro výpočet spalinové cesty je třeba znát alespoň základní vstupní data ke spotřebiči, přívodu vzduchu, kouřovodu a komínu....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
3.5.22 / dotaz č. 138429
12.4.22 / dotaz č. 138022
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz a pokusím se odpovědět. Ohledně volby oken s dvojsklem či trojsklem bohužel nejde jednoznačně odpovědět. Vždy záleží na více okolnostech....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
13.3.22 / dotaz č. 136961
Otevřené spotřebiče mají spaliny výrazně naředěny vzduchem nasávaným do topeniště. To negativně ovlivňuje jednak objem spalin a jednak jejich teplotu. Vzniklá kombinace velkého objemu spalin o nízké teplotě limitně zvyšuje nároky na provedení komínu....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
5.3.22 / dotaz č. 136481
Přeji hezký den, kombinace kotle plynového a krbu, lze instalovat do jedné místnosti. Jak jste již zmínila, tak je nutné ke každému ze zdrojů instalovat samostatný přívod vzduchu (spotřebič C)....
Odpovídá:  Radek Huťa - EKIS Zábřeh, Energetika Zábřeh
26.1.22 / dotaz č. 135238
Dobrý den, nejsem si jist, co přesně myslíte pojmem dodavatele zelené energie. Pravděpodobně myslíte produkt, pojmenovaný pod různými obchodními názvy, kdy je garantován nákup elektrické energie vyrobené výhradně obnovitelnými zdroji energie....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
26.1.22 / dotaz č. 135038
Děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti odpovídám následující: Vaše spotřeba elektrické energie při vytápění tepelným čerpadlem je značně vysoká. Bylo by dobré zvážit vytápění bazénu jiným způsobem, např. pomocí termálních kolektorů....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
25.1.22 / dotaz č. 135222
Ve Vámi uváděném roce stavby (1942) byla platná ČSN 2022 Komíny obytných a jiných budov, a dále větší množství zákonů a vládních nařízení, vydaných mezi lety cca 1875 – 1941, která se komínů týkala okrajově....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
24.1.22 / dotaz č. 135162
20.1.22 / dotaz č. 134984
Orientační výpočet byl zpracován pro krbovou vložku na dřevo. Dle technického listu výrobce spotřebiče je deklarován výkon 4,8 kW, teplota spalin 241°C, hmotnostní tok spalin 6,1 g/s a požadavek na tah 10Pa....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
6.1.22 / dotaz č. 134659
Váš popis nejvíce odpovídá negativnímu vlivu kondenzátu, vzniklému ze spalin při teplotách pod rosným bodem. I vyschlé dřevo obsahuje okolo 20% vlhkosti a další vlhkost vstupuje do spalin ze spalovacího vzduchu. Spaliny tedy vždy obsahují vodní páru....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
4.11.21 / dotaz č. 133973
Dle ČSN 73 4201 čl.6.4.5 je nejmenší dovolený průměr komínového průduchu s přirozeným tahem pro spotřebiče na pevná paliva 140 mm. To platí i v případě vložkování komínu....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 21 | »