Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vyhodnocení potenciálu úspor energie z realizace opatření doporučených v energetických auditech

Tato studie byla zpracována v rámci Výzvy č. 13/2021 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021, Programu EFEKT II. pro rok 2021, Podprogramu P2 - Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti, Aktivity 2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie.

Předmětem projektového záměru byla realizace studie vyhodnocující potenciál úspor energie z realizace energeticky úsporných opatření identifikovaných v energetických auditech zpracovaných dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“) (dále jen „Zakázka“). Záměrem bylo zjistit, jestli povinné subjekty realizují opatření, která jim byla doporučena energetickým specialistou v energetickém auditu.

Studie zjišťovala dopad předmětných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. na realizaci energeticky úsporných projektů na energetickém hospodářství podniků spadajících pod předmětnou povinnost realizovat energetický audit.

Studie – závěrečná zpráva

Příloha č. 1 – Schválený dotazník (.docx)

Příloha č. 2 – Hrubá data z dotazníkového šetření (.xlsx)

Příloha č. 3 – Podkladový dokument analýzy dat z dotazníkového šetření (.xlsx)

Příloha č. 4 – Výpočet životnosti a časového průběhu úspor (.xlsx)