Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Seznam nařízení - štítkování

Platné právní předpisy EU o označování výrobků energetickými štítky

Nařízení Komise 626/2011 

— klimatizátory vzduchu

Nařízení Komise 392/2012 

— bubnové sušičky prádla

Nařízení Komise 874/2012 

— světelné zdroje a svítidla (od 1. 9. 2021 bude nařízení zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2015, povinnost štítkovat svítidla je zrušena od 25. 12. 2019)

Nařízení Komise 811/2013 

— teplovodní kotle a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo kogenerační jednotkou

Nařízení Komise 812/2013 

— ohřívače vody a akumulační nádrže

Nařízení Komise 65/2014 

— trouby a digestoře

Nařízení Komise 518/2014 

— energetické štítky na internetu (mění celkem 10 platných nařízení z let 2010—2013)

Nařízení Komise 1254/2014 

— větrací jednotky pro obytné budovy

Nařízení Komise 2015/1094 

— profesionální chladicí boxy

Nařízení Komise 2015/1186 

— lokální topidla

Nařízení Komise 2015/1187 

— teplovodní kotle na tuhá paliva a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo doplňkovým kotlem

Nařízení Komise 2017/254 

— používání tolerancí v postupech ověřování (mění 15 nařízení z let 2010 - 2015)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2013 + 2021/340 

— elektronické displeje

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2014 + 2021/340 

—  pračky a pračky se sušičkou pro domácnost

Nařízení Komise 2019/2015 + 2021/340 

— světelné zdroje (od 1. 9. 2021 nahradí nařízení 874/2012)

Nařízení Komise 2019/2016 + 2021/340 

— chladicí spotřebiče

Nařízení Komise 2019/2017 + 2021/340

— myčky nádobí pro domácnost

Nařízení Komise 2019/2018 + 2021/340

—  chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí