Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Užitečné odkazy

  • Státní energetická inspekce – kontrolou všech povinností spojené s průkazem je určena Státní energetická inspekce. Zabývá se kontrolou energetických specialistů, zda průkaz je zpracován v souladu právními předpisy, kontroluje povinnosti vlastníků, stavebníků a SVJ, zda průkaz zpracovali dle výše uvedených povinností apod. Státní energetickou inspekci lze kontaktovat, když objednavatel průkazu má podezření, že průkaz nebyl zpracován v souladu s právními předpisy. Kontakt naleznete zde.
  • Průkaz smí být zpracován jen energetickým specialistou s oprávněním pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy nebo osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie. Jejich seznam naleznete zde.
  • Asociace energetických auditorů (AEA)
  • Asociace energetických specialistů (AES)