Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cesta k dotaci

4 kroky pro úspěšné podání žádosti o dotaci

1. krok ZALOŽENÍ A  AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU IDENTITA OBČANA

Nově bude možné podávání žádostí do Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III pouze prostřednictvím Agendového informačního portálu AIS MPO. Obecný odkaz ZDE.

AIS MPO bude využíván také pro vybrané komponenty Národního plánu obnovy.

Za tímto účelem je zapotřebí založení a aktivace identity na portálu IDENTITA OBČANA.

Návody k vyplnění žádosti (krok 3a vzorově pro dotaci na veřejné osvětlení a krok 3b vzorově pro EKIS, pro jehož pohodlné vyplnění můžete využít podrobný metodický pokyn) jsou univerzální, liší se pouze v části parametrů akce a dalších konkrétních údajů.

Bližší informace naleznete zde: Odkaz na pořízení digitální identity.

2. KROK - REGISTRACE ŽADATELE DO AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ (VIDEOMANUÁL)

 

3a. KROK – ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI  (UKÁZKOVÝ VIDEOMANUÁL pro VO aj.)

 

3b. KROK – ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI  (UKÁZKOVÝ VIDEOMANUÁL pro EKIS aj.)

 

4. KROK – ZALOŽENÍ NOVÉHO UŽIVATELE K ÚČTU ŽADATELE  (UKÁZKOVÝ VIDEOMANUÁL)