Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Kvůli pandemii COVID-19 prochází Česká ekonomika obdobím recese. Domácí a zahraniční ochranná opatření a nejistota ohledně budoucího vývoje zasáhly domácí i zahraniční poptávku a narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce se obnovují pomalu. Země EU na pandemii společně reagují - restartují a modernizují ekonomiku.

Zásadním ekonomickým prvkem je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Jde o největší nástroj z unijního Plánu obnovy Next Generation EU (NGEU), který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. NGEU, který nově doplňuje víceletý finanční rámec EU (VFR), dosahuje výše 750 mld. EUR, z toho 390 mld. EUR jsou granty, 360 mld. EUR půjčky. VFR EU pro roky 2021 - 2027 a tzv. Plán obnovy byl dohodnut na mimořádném jednání Evropské rady v červenci 2020. Po dokončení jednání s Evropským parlamentem ještě došlo ke změnám.

ikona programu

Komponenta 2.2.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Cílem je komplexní podpora revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

ikona programu

Komponenta 2.2.2 Realizace projektů na zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení

Podpora je zaměřena na renovace a inovace soustavy veřejného osvětlení měst a obcí pro dosažení úspory elektrické energie, včetně přípravy pro dobíjecí stanice ve formě přípravné kabeláže (EV ready).

ikona programu

Komponenta 2.5.3 - Podpora předprojektové přípravy a osvěty, vzdělávání, odborné přípravy a informovanosti v oblasti úspor energie.

Podpora je cílena na odborné vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí v oblasti energetických úspor a jejich dosahování. Toto vzdělávání bude povinné v oblastech legislativních norem a novelizací, dobré praxe a dotačních příležitostí.

Vyhodnocení programu za jednotlivé roky naleznete na ZDE.

Výzvy