Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hodinová data pro energetické specialisty

Od 1. září 2020 je platná prováděcí vyhláška 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tato vyhláška upravuje způsob hodnocení energetické náročnosti a stanovuje některé budoucí požadavky pro hodnocení energetické náročnosti.

Jedním z budoucích požadavků je v §4, odst. 1 požadavek, že „V budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie se výpočet provede s intervalem nejvýše jedné hodiny“.

V reakci na tento požadavek je realizován tento projekt, jehož cílem je stanovit okrajové podmínky pro výpočet energetické náročnosti v hodinovém kroku v kontextu současných požadavků na výpočet energetické náročnosti podle vyhlášky 264/2020 Sb.

Tento projekt řeší:

 • Tvorbu souboru klimatických dat pro výpočet energetické náročnosti budov s hodinovým krokem výpočtu.
 • Typické profily užívání budov pro výpočet energetické náročnosti budov v hodinovém kroku výpočtu v návaznosti na typické profily užívání pro měsíční krok výpočtu, uvedené v technické normě ČSN 730331- 1.
 • Zpráva o projektu

  Příloha č. 1- klimatická data

  Příloha č. 2- profily typického užívání

  soubory dat – kalendář, profily

  soubory dat – klima data csv

  soubory dat – klima data xls

  soubory dat – profily