Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zkušební okruhy

Odborná zkouška se skládá ze dvou částí. Písemná část, která se skládá elektronicky na PC a ústní část před Odbornou komisí, která je složená z odborníků z akademických kruhů či z praxe. Otázky pro písemnou část a okruhy otázek pro ústní část lze nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministerstvo pro složení odborné zkoušky nevyžaduje absolvování přípravných kurzů, ačkoliv je možné na vlastní náklady přípravný kurz k odborné zkoušce absolvovat. Přípravné kurzy lze dohledat na internetu a jsou pořádány soukromými společnostmi.

Žadatel o vydání oprávnění, který splní výše uvedené předpoklady, se stává energetickým specialistou na dobu tří let a pokud během této doby se bude účastnit vzdělávacích akcí, bude mu oprávnění automaticky prodlouženo. Zároveň je energetickému specialistovy zřízen účet v systému ENEX, ve kterém eviduje svou činnost.  V systému ENEX je možné si vybírat si vzdělávací akce a také evidovat vzdělávací akce, kterých se energetický specialista účastnil. Energetický specialista za absolvování vzdělávací akce získává kredity. Energetický specialista evidencí spojí činnosti, získává z ENEXU unikátní evidenční číslo, jímž opatřuje všechny dokumenty, které vydává. Získáním oprávnění je zároveň zapsán do Seznamu energetických specialistů vedený ministerstvem.