Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který rozděluje budovy do kategorií (energetických tříd) A až G na základě potřeby energie pro jejich typické využití (energie potřebná pro vytápění, chlazení, ohřev vody, osvětlení, větrání a úpravu vlhkosti vzduchu), obdobně jako je tomu např. u žárovek, ledniček, TV apod.
Průkaz se skládá ze dvou částí:

  • grafická část, která barevně zobrazuje zařazení budovy do jednotlivé třídy. Dále obsahuje doporučená opatření, tj. jakými opatřeními zlepšit budovu, aby mohla bát dosažena lepší třída a šetřit tak energii, peníze i životní prostředí. Obsahuje procentuální vyjádření dodané energii do budovy dle druhu zdroje energie (uhlí, elektřina, plyn…), ze kterého lze jednoduchým výpočtem spočítat náklady na energii.


     
  • protokol, jenž obsahuje všechna výpočtová data potřebná ke stanovené energetické náročnosti.

 

K čemu průkaz slouží

Průkaz slouží k lepší orientaci na trhu s nemovitostmi, co se týče nákladů na energii. Hodnotí budovu ze stavebního hlediska (kvality obálky budovy) a zároveň z hlediska využitých technických zařízení (kotel, klimatizační zařízení aj.). Z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu. 

Související odkazy