Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Info o vzdělávání

Jednou z povinností energetického specialisty je absolvovat průběžné aktualizační vzdělávání (dále jen „průběžné vzdělání“) dle § 10 odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb. Obsah a rozsah průběžného vzdělávání stanoví vyhláška č.4/2020Sb., o energetických specialistech (dále jen „vyhláška č. 4/2020 Sb.“). Průběžné vzdělávání nově spočívá ve sběru kreditů za účast na vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání během tří let.

Energetický specialista úspěšně dokončí průběžné vzdělání, pokud absolvuje v průběhu 3 let vzdělávací akce v rozsahu nejméně 18 kreditů. Energetický specialista absolvuje vzdělávací akce osobně.

Průběžné vzdělávání zajišťuje Státní energetická inspekce. Výběr vzdělávacích akcí probíhá minimálně dvakrát za kalendářní rok. Výběr akcí pro zařazení do průběžného vzdělávání a stanovení počtu kreditů za vzdělávací akci je prováděn odbornou komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí na základě žádosti podané ze strany organizátora. Pravidla pro výběr vzdělávacích akci stanoví vyhláška č. 4/2020 Sb.