Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Seznam nařízení - ekodesign

Platné právní předpisy EU s požadavky na ekodesign

Směrnice Rady 92/42/EHS 

— teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva

Nařízení Komise 1275/2008 

— pohotovostní režim elektrických a elektronických zařízení pro domácnosti a kanceláře

Nařízení Komise 107/2009 

— set-top boxy

Nařízení Komise 244/2009 + Nařízení Komise 859/2009 + Nařízení Komise 2015/1428 

— nesměrové světelné zdroje (nařízení budou od 1. 9. 2021 zrušena a nahrazena nařízením 2019/2020)

Nařízení Komise 245/2009 + Nařízení Komise 347/2010 + Nařízení Komise 2015/1428 

— zářivky, výbojky, předřadníky a svítidla (nařízení budou od 1. 9. 2021 zrušena a nahrazena nařízením 2019/2020)

Nařízení Komise 640/2009 + Nařízení Komise 4/2014 

— elektromotory (nařízení bude od 1. 7. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/1781)

Nařízení Komise 641/2009 + Nařízení Komise 622/2012 

— bezucpávková oběhová čerpadla

Nařízení Komise 327/2011 

— ventilátory poháněné elektromotory s příkonem 125 — 500 000 W

Nařízení Komise 206/2012 

— klimatizátory vzduchu a komfortní ventilátory

Nařízení Komise 547/2012 

— vodní čerpadla

Nařízení Komise 932/2012 

— bubnové sušičky prádla

Nařízení Komise 1194/2012 + Nařízení Komise 2015/1428 

— směrové světelné zdroje a zdroje využívající světelné diody (LED) (nařízení budou od 1. 9. 2021 zrušena a nahrazena nařízením 2019/2020)

Nařízení Komise 617/2013

 — počítače a počítačové servery (požadavky na servery jsou nově upraveny nařízením 2019/424)

Nařízení Komise 666/2013

 — vysavače

Nařízení Komise 801/2013 

— síťový pohotovostní režim elektrických a elektronických zařízení, televizí a kávovarů (mění nařízení 1275/2008 a nařízení 642/2009)

Nařízení Komise 813/2013 

— ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (kotle na plynná a kapalná paliva, solární tepelné systémy, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky)

Nařízení Komise 814/2013 

— ohřívače vody a zásobníky teplé vody

Nařízení Komise 66/2014

 — trouby, varné desky a sporákové odsavače par

Nařízení Komise 548/2014 + Nařízení Komise 2019/1783 

— distribuční a výkonové transformátory

Nařízení Komise 1253/2014 

— větrací jednotky

Nařízení Komise 2015/1095 

— profesionální chladicí boxy, šokové zchlazovače, kondenzační jednotky, procesní chladiče

Nařízení Komise 2015/1185

 — lokální topidla na tuhá paliva

Nařízení Komise 2015/1188 

— lokální topidla (plynová a elektrická), Úřední věstník EU 23.2.2018 - oprava přílohy II, bod 3, písm. b), podbod ii)

Nařízení Komise 2015/1189 

— kotle na tuhá paliva

Nařízení Komise 2016/2281 

— ohřívače vzduchu, chladicí zařízení, vysokoteplotní procesní chladiče, ventilátorové konvektory

Nařízení Komise 2016/2282 

— používání tolerancí v postupech ověřování (mění 25 nařízení z let 2008 - 2016)

Nařízení Komise 2019/424 + 2021/341 

— servery a datová úložiště

Nařízení Komise 2019/1781 + 2021/341

— elektromotory a pohony s proměnnými otáčkami (nahradí nařízení 640/2009 od 1. 7. 2021)

Nařízení Komise 2019/1782 

— vnější napájecí zdroje

Nařízení Komise 2019/1784 

— svařovací zařízení

Nařízení Komise 2019/2019 + 2021/341

— chladicí spotřebiče

Nařízení Komise 2019/2020 + 2021/341 

— světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje (nahradí nařízení 244/2009, 245/2009 a 1194/2012 od 1. 9. 2021)

Nařízení Komise 2019/2021 + 2021/341 

— elektronické displeje

Nařízení Komise 2019/2022 + 2021/341 

— myčky nádobí pro domácnost

Nařízení Komise 2019/2023 + 2021/341 

— pračky a pračky se sušičkou pro domácnost

Nařízení Komise 2019/2024 + 2021/341 

—chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí