Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Informace o úsporách energie a využití OZE

Odkazy na informační stránky o úsporách energie a využití obnovitelných zdrojů energie a na výpočetní programy v oblasti energie:

Národní centrum energetických úspor

Šance pro budovy

CHYTRÁ VOLBA - Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o možnostech energetických úspor. Prostřednictvím kampaně Chytrá volba chce vnést nové impulzy do vnímání úspor energie, podpořit aktivní řízení spotřeby v domácnostech, firmách i veřejné správě, a přispět tak k lepšímu využívání energie.

ZDRAVÁ BUDOVA - Zdravé budovy – budovy šetrné pro člověka, jeho zdraví i životní prostředí

KATALOG ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ - Katalog úsporných opatření, články, informace...
rodinný dům, bytový dům, školské zařízení, hotel, obchodní centrum, sklad, výrobní podnik, zemědělský objekt, administrativní objekt, potravinářská výroba, sportovní zařízení, těžký průmysl

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST - Informační portál o úsporách energie.
Přednášky pro školy
Energetická olympiáda

ÚSPORNÁ BUDOVA, ENERGETICKÝ MANAGEMENT - Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie.
Komplexním přístupem získáte také kvalitní vnitřní prostředí nebo finanční i estetické zhodnocení nemovitosti.
V Rozcestníku šetrného stavebnictví najdete cestu k webům se všemi potřebnými informacemi.

RENOVUJ DŮM - Důležité informace o možnostech získání podpory na renovace domů i bytů na jednom místě

ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY 3 - Ilustrační videa o úsporách energie - 3. díl – Žádáme o dotaci
Z programu EFEKT bylo podpořeno a vyrobeno několik videí na podporu úspor energie, prosím prohlédněte si je na youtube (4:19 min.).

ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY 2 - Ilustrační videa o úsporách energie - 2. díl – Bydlíme v energeticky úsporném domě
Z programu EFEKT bylo podpořeno a vyrobeno několik videí na podporu úspor energie, prosím prohlédněte si je na youtube (12:54 min.).

ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY 1 - Ilustrační videa o úsporách energie - 1. díl – Stavíme dům
Z programu EFEKT bylo podpořeno a vyrobeno několik videí na podporu úspor energie, prosím prohlédněte si je na youtube (6:39 min.).

NEBOJTE SE ENERGIE 3 - Ilustrační videa o úsporách energie - 3. díl – Zateplení budovy a efektivní způsoby větrání
Z programu EFEKT bylo podpořeno a vyrobeno několik videí na podporu úspor energie, prosím prohlédněte si je na youtube (7:17 min.).

NEBOJTE SE ENERGIE 2 - Ilustrační videa o úsporách energie - 2. díl – Vytápění - konvenční a alternativní způsoby
Z programu EFEKT bylo podpořeno a vyrobeno několik videí na podporu úspor energie, prosím prohlédněte si je na youtube (9:45 min.).

NEBOJTE SE ENERGIE 1 - Ilustrační videa o úsporách energie - 1. díl – Energie – úspory v domácnosti
Z programu EFEKT bylo podpořeno a vyrobeno několik videí na podporu úspor energie, prosím prohlédněte si je na youtube (7:05 min.).

Zelená domácnost - Energie - informace, rady a návody jak šetřit energií

Obnovitelné zdroje energie

Zemní plyn v dopravě - informační stránky o možnostech využívání zemního plynu v dopravě v ČR i ve světě

Odpad je energie - informace o ekologickém využití odpadu

Strukturální fondy EU - informace o strukturálních fondech EU

Substance - udržitelná výstavba budov - stránky o udržitelné výstavbě a environmentálním hodnocení budov

Teplo - informační stránky o problematice tepla a vytápění

TZB-info - oborový portál zaměřený na stavebnictví, úspory energií a technické zařízení budov (TZB)

Úsporné spotřebiče v České republice - stránky o energeticky úsporných spotřebičích a energetickém štítkování

EnergyWeb - encyklopedické informace o energetice i obnovitelných zdrojích

Malá voda - stránky o využití energie malých vodních toků

Alternativní zdroje energie

EU a energetika

Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie

EurActive - Energetika - informační portál o dění v EU k Energetice

Biom.cz - informační server o energetickém využití biomasy

Hybrid.cz - informační stránky o automobilech na hybridní, elektrický či jiný alternativní pohon

eDotace - informační server o dotacích

CHANGE - I ty ovládáš změny klimatu - Jak můžete vy sami odvrátit změnu klimatu? Stránky kampaně Evropské komise

Elektromobily - Sdružení a klub Elektromobily - Elektromobilisté ČR

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie

Energetik.cz - informační web o výrobě, distribuci a využívání energie

Katalog energeticky soběstačných řešení

Energetika.cz - internetový portál se zaměřením na energetiku

Liga ekologických aktivit - Stránky o trvale udržitelné energetice šetrnější k přírodě i k člověku


Výpočetní programy

GEMIS - program pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků opatření v oblasti energetických a látkových přeměn v průmyslových oborech a dopravě.

E-manažer - Software pro energetický management měst a obcí.

HESTIA - program pro modelování energetických úspor v budovách

Louisa 3 - program pro výpočet energetiky budov a sestavování energetických štítků budov

Tabulky a výpočty - tabulky a výpočetní nástroje pro úspory energie a technické zařízení budov

Výpočet nákladů na vytápění - program pro porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva


Dodavatelé energií o úsporách energie

Energetický poradce - poradenské stránky společnosti PRE

Energetický rádce - poradenské stránky společnosti ČEZ

Energie Plus - internetový portál společnosti E.ON

Šetřím energii - poradenské stránky společnosti RWE