Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Aktuální výzvy

Cesta k dotaci

Energetické poradenství

Dokumenty

Navýšení maximálního limitu podpory de minimis 21.06.2024

Navýšení maximálního limitu podpory de minimis

Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu. Skončilo tedy přechodné období a je možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831 a nařízení č. 2023/2832 o podporách de minimis.
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení doporučuje obcím výzvu MPO 13.05.2024

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení doporučuje obcím výzvu MPO

V Praze se ve dnech 18. – 19. dubna 2024 konala odborná konference s názvem „Veřejné osvětlení ekologicky, hospodárně a bezpečně“. Konference byla pořádána Společností pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), jenž i nadále doporučuje vlastníkům a provozovatelům VO čerpat v maximální možné míře dotace z Národního plánu obnovy 1/2022. Nad konferencí převzal záštitu ministr průmyslu a obchodu. 
Navýšení alokace u výzvy č. NPO 2/2024 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM) 02.05.2024

Navýšení alokace u výzvy č. NPO 2/2024 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)

V rámci financování z komponenty 7.3 Národního plánu obnovy byla navýšena alokace výzvy EM o 50 milionů Kč.
Navýšení alokace u výzvy č. NPO 3/2024 Zpracování místní energetické koncepce 24.04.2024

Navýšení alokace u výzvy č. NPO 3/2024 Zpracování místní energetické koncepce

V rámci financování z komponenty 7.3 Národního plánu obnovy byla navýšena alokace výzvy MEK o 100 milionů Kč.

Program Efekt

PROGRAM EFEKT

STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU
Program EFEKT je jedním z nástrojů plnění cílů v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti