Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Aktuality

Navýšení maximálního limitu podpory de minimis 21.06.2024

Navýšení maximálního limitu podpory de minimis

Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu. Skončilo tedy přechodné období a je možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831 a nařízení č. 2023/2832 o podporách de minimis.
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení doporučuje obcím výzvu MPO 13.05.2024

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení doporučuje obcím výzvu MPO

V Praze se ve dnech 18. – 19. dubna 2024 konala odborná konference s názvem „Veřejné osvětlení ekologicky, hospodárně a bezpečně“. Konference byla pořádána Společností pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), jenž i nadále doporučuje vlastníkům a provozovatelům VO čerpat v maximální možné míře dotace z Národního plánu obnovy 1/2022. Nad konferencí převzal záštitu ministr průmyslu a obchodu. 
Navýšení alokace u výzvy č. NPO 2/2024 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM) 02.05.2024

Navýšení alokace u výzvy č. NPO 2/2024 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)

V rámci financování z komponenty 7.3 Národního plánu obnovy byla navýšena alokace výzvy EM o 50 milionů Kč.
Navýšení alokace u výzvy č. NPO 3/2024 Zpracování místní energetické koncepce 24.04.2024

Navýšení alokace u výzvy č. NPO 3/2024 Zpracování místní energetické koncepce

V rámci financování z komponenty 7.3 Národního plánu obnovy byla navýšena alokace výzvy MEK o 100 milionů Kč.
Vyhlášení výzvy Nastavení centrálního systému energetického managementu pro organizační složky státu 04.03.2024

Vyhlášení výzvy Nastavení centrálního systému energetického managementu pro organizační složky státu

Dnem 5. 3. 2024 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena výzva č. EFEKT 3/2024 Nastavení centrálního systému energetického managementu pro organizační složky státu (cEM)
Podejte svou žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení včas! 13.02.2024

Podejte svou žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení včas!

Zájem o finanční podporu na rekonstrukci veřejného osvětlení se prudce zvyšuje a alokace se krátí. Upozorňujeme proto zájemce o dotaci, aby žádost podali v co nejkratším termínu.
Vyhlášení výzvy Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) 28.11.2023

Vyhlášení výzvy Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

Dnem 28. 11. 2023 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena výzva č. NPO 1/2024 Energetická a konzultační střediska EKIS.
Vyhlášení výzvy Zpracování místní energetické koncepce (MEK) 28.11.2023

Vyhlášení výzvy Zpracování místní energetické koncepce (MEK)

Dnem 28.11. 2023 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena výzva č. NPO 3/2024 Zpracování místní energetické koncepce (MEK)
Vyhlášení výzvy Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM) 28.11.2023

Vyhlášení výzvy Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu č. NPO 2/2024 určenou na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 09.11.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce energetiky, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (služební zákon).

Vyhlášení výzvy Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu pro rok 2024 08.11.2023

Vyhlášení výzvy Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu pro rok 2024

Dnem 8.11. 2023 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena výzva č. EFEKT 1/2024 Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu
Plánovaný harmonogram vyhlášení výzev 2023/2024 26.10.2023

Plánovaný harmonogram vyhlášení výzev 2023/2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje vyhlášení výzev na termín
5. 12. 2023.

Otevření navazující výzvy č. NPO 4/2023 - Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS) 12.10.2023

Otevření navazující výzvy č. NPO 4/2023 - Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)

Ve středu 11. 10. 2023 byla otevřena navazující výzva EnKo MAS zaměřená na Místní akční skupiny. Výzva je otevřena z Národního plánu obnovy - komponenta 2.5.3. Je určena na  propagaci a osvětovou činnost v oblasti energetických úspor.
Navýšení alokace a prodloužení výzvy č. EFEKT 4/2023 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu 29.06.2023

Navýšení alokace a prodloužení výzvy č. EFEKT 4/2023 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu

Z důvodu vysokého zájmu jsme u výzvy č. EFEKT 4/2023 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu navýšili alokaci a prodloužili termín podávání žádostí do 30. 9. 2023.
Ochrana zákazníka proti nekalým praktikám při nákupu FOTOVOLTAIKY 15.05.2023

Ochrana zákazníka proti nekalým praktikám při nákupu FOTOVOLTAIKY

Doporučujeme Vám přečíst si desatero k Ochraně zákazníka proti nekalým praktikám při nákupu FOTOVOLTAIKY a dokument Jak si ověřit návratnost investice do FVE.
Nové bezplatné poradenství ke komunitní energetice 18.04.2023

Nové bezplatné poradenství ke komunitní energetice

Energetičtí koordinátoři EnKo MAS poskytují nově bezplatně poradenství v oblasti komunitní energetiky.
Vyhlášení výzvy Mobilní energetická konzultační a informační střediska M-EKIS 13.04.2023

Vyhlášení výzvy Mobilní energetická konzultační a informační střediska M-EKIS

Dnem 13. 4. 2023 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena výzva č. NPO 3/2023 Mobilní energetická a konzultační střediska M-EKIS.

Návrh energetických opatření – byla vyhlášena výzva pro EKIS na rok 2023 23.03.2023

Návrh energetických opatření – byla vyhlášena výzva pro EKIS na rok 2023

Dnem 22. 3. 2023 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena výzva č. NPO 2/2023 Návrh energetických opatření.
Rekonstrukce veřejného osvětlení – prodloužení a navýšení alokace 14.03.2023

Rekonstrukce veřejného osvětlení – prodloužení a navýšení alokace

Až do 31.12.2024 byl prodloužen příjem žádostí. O 800 mil Kč více poskytneme žadatelům.
Stále je otevřena výzva zaměřená na Místní akční skupiny – MAS 18.10.2022

Stále je otevřena výzva zaměřená na Místní akční skupiny – MAS

Z Národního plánu obnovy je vyhlášena výzva orientovaná na osvětovou činnost v oblasti energetických úspor "Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin". Výzva je otevřena do prosince roku 2024.
1 | 2 | »