MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PROGRAM EFEKT III

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro období let 2022–2027. Program se zaměří na podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti. Oproti svému předchůdci nabídne širší a atraktivnější nabídku. Žádosti bude možné podávat již od 1. ledna 2022.

Stáhnout plný text programu EFEKT III (pdf)

 • Kdo může žádat o dotaci
  Dotace budou otevřeny širokému spektru žadatelů. Své neinvestiční projekty mohou přihlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru. Přesný výčet žadatelů bude součástí jednotlivých výzev.
 • Kdy bude možné žádat
  První výzvy se objeví během podzimu 2021 s podáváním žádostí od ledna 2022.
 • Jak podávat žádost
  Bližší informace poskytne Příručka pro žadatele, která bude k dispozici před zahájením podávání žádostí do prvních výzev. Cílem Programu EFEKT III je však i nadále snižovat administrativní zátěž.
 • Kolik prostředků bude k dispozici
  Objem prostředků Program EFEKT III má schválenou alokaci až 160 mil. Kč ročně. Částka je rozdělena mezi jednotlivé Osy podpory.

Text nového programu prošel rozsáhlými úpravami, byl značně zjednodušen a podrobné informace ke každé ose podpory budou uvedeny v aktuálních výzvách a v podmínkách dotace.

Osy podpor

I

OSA 1 Předprojektová příprava

+ Více

II

OSA 2 Poradenské činnosti

+ Více

III

OSA 3 Vzdělávání

+ Více

IV

OSA 4 Energetický management a koncepce

+ Více

V

OSA 5 Pilotní projekty

+ Více