Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

28.6.22 / dotaz č. 140212
Vážený pane, naši odpověď si dovolíme formulovat pouze v obecné rovině, jelikož pro přesnější vyjádření k výhodnějšímu způsobu vytápění by bylo potřeba znát také přesnější vstupní údaje (skladby obalových konstrukcí objektu – stěny, střecha, dále...
23.5.22 / dotaz č. 139225
Vážená paní, děkuji za váš dotaz. Způsob rozúčtování tepla v bytových domech stanovuje vyhláška č. 269/2015 Sb. V příloze této vyhlášky jsou i koeficienty, které se použijí pro přepočet podlahové plochy atypických místností....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
26.4.22 / dotaz č. 138471
Dobrý den, děkuji za dotaz. Podle zákona č. 67/2013 Sb. je za rozúčtování nákladů na teplo zodpovědný tzv. poskytovatel služeb, což je SVJ nebo vlastník nemovitosti (obec, družstvo aj.)....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
26.4.22 / dotaz č. 138441
Dobrý den, z legislativních předpisů a např. z článku (viz níže) je patrné, že uživatel bytu odpojeného od centrální otopné soustavy platí poskytovateli služeb jen základní složku nákladů na vytápění....
Odpovídá:  Ing. Lucie Stuchlíková* -
11.4.22 / dotaz č. 137953
Dobrý den, děkuji za dotaz. Podle zákona č. 67/2013 Sb. je za rozúčtování nákladů na teplo zodpovědný tzv. poskytovatel služeb, což je SVJ nebo vlastník nemovitosti. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
8.4.22 / dotaz č. 137923
Dobrý den, děkuji za váš dotaz. Při rozdělování nákladů na teplo se musí dodržet pravidlo, že nikdo v domě nesmí platit méně než 80 % průměrných nákladů (Kč/m2), a také, že nikdo nesmí platit více, než je 200 % průměrných nákladů....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
7.4.22 / dotaz č. 137787
Pravidla o rozúčtování se řídí dvěma základními předpisy: zákonem č. 67/2013 Sb. ve smyslu novely č. 104/2015 Sb. (tzv. Zákon o službách) a vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. včetně Metodického pokynu k jejímu provádění....
Odpovídá:  Ing. Pavel Koníř - EKIS Ústí nad Labem Drakisa
6.4.22 / dotaz č. 137708
Dobrý den, majitelka postupuje zákonným způsobem. Jak uvádíte postupuje podle platné vyhlášky 269/2015 Sb. Co se týká naměřených hodnot na podružných měřičích / indikátorech, tak záporné hodnoty jsou nějaké divné....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
30.3.22 / dotaz č. 137598
Dobrý den a děkuji za dotaz Vyúčtování nákladů by mělo být provedeno podle smlouvy o odběru el. energie. Výchozími hodnotami je vždy odečet elektroměru a cena ve smlouvě uvedená. Odečet doporučuji ověřit ....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
23.3.22 / dotaz č. 137203
Dobrý den, váš popis koeficientů směřuje ke koeficientům pro stanovení započitatelné podlahové plochy. Tam se opravdu zohledňuje jen to co píšete. Existují však polohové koeficienty kterými se upravují náměry poměrových měřidel na tělesech....
21.3.22 / dotaz č. 137201
Vážená paní, děkujeme za dotazy. Vyhláška č. 269/2015 Sb. reflektuje některé problémy související s rozúčtováním nákladů na teplo, ale rozhodně nemůže zajistit spravedlivé rozdělení nákladů na vytápění....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
18.3.22 / dotaz č. 137202
Dobrý den, domnívám se, že existuje více způsobů, jak teplo z centrálního zdroje rozúčtovat: 1, podle podlahové plochy 2, podle vypočítané tepelné ztráty jednotlivých bytů 3, odečtem z kalorimetrů...
Odpovídá:  Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex
15.3.22 / dotaz č. 136794
Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS. Pokud se rozúčtování jednotlivých částí nemovitosti, je nutné k tomuto rozúčtování uzavřít smlouvu, ve které toto rozúčtování bude upřesněno....
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
4.3.22 / dotaz č. 136612
Dobrý den, bohužel se nyní nacházíme v extrémně turbulentní době (pád dodavatelů energií, válečný konflikt), kdy ceny komodit, a to nejen plynu, letí strmě vzhůru a obávám se, že v tuto chvíli nedokáže nikdo relevantně odpovědět, jak se situace dál...
17.2.22 / dotaz č. 135943
Dobrý den a děkuji za dotaz, který má dvě části. V prvé části je uvedeno, že součet údajů bytových vodoměrů studené vody souhlasí s údajem patního měřidla s dostatečnou přesností.(+-7%)....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
3.2.22 / dotaz č. 135488
Dobrý den, vybavení bytů měřidly registujícími dodávku tepla, nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (indikátory) řeší zákon 406/2000 Sb. v platném znění. Konkrétní ustanovení zde (§7, odst. 4): ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
30.1.22 / dotaz č. 135475
Dobrý den, rozúčtování upravuje vyhláška 269/2015 Sb. Korekce jednotlivých bytů je správná, avšak není specifikováno, jak korekci provádět....
Odpovídá:  Ing. Jan Škoda - EKIS Praha Consultora
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 28 | »