MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

3.3.21 / dotaz č. 124370
Dle ČSN 73 4201, kterou lze v této části považovat za právně nezávaznou, ale současně vymezující obvykle požadované technické podmínky, je výška fasádního vyústění pro plynové spotřebiče od 7 do 24 kW stanovena min. 2 m nad terénem....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
28.2.21 / dotaz č. 124308
Dobrý den, pane Marku, elektřina je obecně nejdražší energonositel, takže v oblasti energetiky se jí spíše snažíme vyhýbat. Elektrické přímotopy mají i své výhody, a to jednoduchost realizace, nízké pořizovací náklady....
Odpovídá:  Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex
Téma:  Vytápění
28.2.21 / dotaz č. 124295
27.2.21 / dotaz č. 124135
Dobrý den, Děkujeme za dotaz. Tam, kde není zaveden plyn, zbývá volit z běžných zdrojů tepla kotel na tuhá paliva nebo elektřinu. Vytápění přímo elektřinou je investičně levné, ale provozně drahé....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
26.2.21 / dotaz č. 124106
Vážený, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující: Pro Vámi popsaný případ by připadali v úvahu v zásadě tři varianty elektrického vytápění :...
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
Téma:  Vytápění
24.2.21 / dotaz č. 124105
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. V případě, že je na vašem objektu nutné realizovat rekonstrukci zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody je na místě se zamyslet nad možnými plánovanými rekonstrukcemi na obálce budovy, které budou mít...
Odpovídá:  Ing. Lucia Balogová - EKIS Most Středisko pro úspory energie
Téma:  Vytápění
19.2.21 / dotaz č. 123909
Dobrý den, pokud máte v projektu navrženo tepelné čerpadlo pro vytápění i ohřev TV (upřesnění - zkratka TUV se již aktuálně nepoužívá) je to provozně levné a současně ekologické řešení, přispívá k úspoře primárních zdrojů....
17.2.21 / dotaz č. 123880
Dobrý den, záleží na celkové spotřebě. Sazba D26d je vhodná pro akumulační vytápění u celkové vyšší spotřeby. U nižších spotřeb se doporučuje sazba D25d. Pro jiné elektrické vytápění (přímotop, hybridní či TČ) musíte volit sazbu D57d....
Odpovídá:  Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk Andami
Téma:  Vytápění
16.2.21 / dotaz č. 123777
Dobrý den, pokud bude komín z HELUZ systému, je lepší pro tento výkon 200mm průměr komína. Pokud však zvolíte zadní připojení pro zvýšení učinné výšky, mohl by i průměr 180mm vyhovět....
Odpovídá:  Ing.,Ph.D. Petr Kotek - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
13.2.21 / dotaz č. 123784
Dobrý den zcela souhlasím s vaším pohledem na výpočet dle normy, bych také použil normovou hodnotu 0,18 W/mK . Další dostupné zdroje říkají, že tepelná vodivost smrku se pohybuje v rozmezí 0,113 - 0,339 W/mK při 12% vlhkosti. ...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Vytápění
12.2.21 / dotaz č. 123864
Dobrý den, zde si Vás jednoduše dovolím odkázat na výpočtový nástroj www.tzb-info.cz, po jednoduchém zadání vstupních údajů získáte přesné porovnání nákladů na vytápění. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník - EKIS Rakovník Ing. Tichý
Téma:  Vytápění
9.2.21 / dotaz č. 123732
Výpočet byl zpracován pro vícevrstvý komín s keramickou vložkou, dimenze DN 200 mm a tepelným odporem 0,3 m2.K/W. Výpočtem byla ověřena funkčnost spalinové cesty o účinné výšce 10 m....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
6.2.21 / dotaz č. 123728
2.2.21 / dotaz č. 123532
Výška komínu pro komín od spotřebiče na pevná paliva je dle ČSN 73 4201 buď 1 m nad střešní krytinu u střech se sklonem do 20°, nebo 0,65 m nad hřeben střechy se sklonem větším než 20°, přičemž u střech se sklonem nad 20° se výška komínu snižuje při...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
1.2.21 / dotaz č. 123533
Dobrý den, Ceníme si Vašeho dotazu, je ale až moc obecný. Proto ho vezmu také velmi obecně. Pokud si spočítám Vaši budoucí plochu, tak to může odhadem být 2100-2500 m2....
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
Téma:  Vytápění
28.1.21 / dotaz č. 123280
Dobrý den, pokusím se odpovědět na otázky a správně Vás nasměrovat. ad 1) Tepelné čerpadlo, jako technické zařízení, je částí stavby a podléhá posuzování podle stavebního zákona....
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 50 | »