MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

6.5.21 / dotaz č. 125874
Dobrý den, údaj o minimální výhřevnosti extralehkého topného oleje (TOEL) by vám měl poskytnout dodavatel na základě technického listu výrobku. Obvyklá výhřevnost TOEL by měla být kolem hodnoty 42 MJ/kg....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
4.5.21 / dotaz č. 125870
Orientační výpočet byl zpracován pro dimenzi komínu 180 mm, do kterého by byla teoreticky připojena krbová vložka o výkonu 8 kW, teplota spalin 267°C, hmotnostní průtok spalin 7,9 g/s a požadavkem na tah 12 Pa....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
3.5.21 / dotaz č. 125859
V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí některá data týkající se spalinové cesty (účinná výška komínu, připojení kouřovodu, apod.). Tyto parametry byly do orientačního výpočtu zpracovatelem dosazeny. ...
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
21.4.21 / dotaz č. 125481
Dobrý den, Děkujeme za dotaz. Pokud by ve skutečnosti jednalo o byt v bytovém domě, který má svůj vlastní ústřední vytápěcí systém, nepovažoval bych za šťastné kvůli vytápění se od něj odpojovat a řešit vytápění bytu individuálně....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
21.4.21 / dotaz č. 125546
Dobrý den, odpověď na váš dotaz bez možnosti posouzení skutečného stavu na místě stavby, případně po prostudování projektové dokumentace není až tak jednoduchý....
Odpovídá:  Dominik Kopal - EKIS Hustopeče RENVODIN-ŠAFAŘÍK
Téma:  Vytápění
15.4.21 / dotaz č. 125390
Orientační výpočet byl zpracován pro dimenzi komínu 140 mm (s požadavkem na tah 10 Pa). Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C)....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
13.4.21 / dotaz č. 125335
1.- pokud se provádí redukce, musí být na spalinovém hrdle spotřebiče, nikoliv na sopouchu komínu 2.- komínový tah není primárně závislý na dimenzi spalinové cesty. Dimenze ovlivňuje jednak objem spalin a tudíž i rychlost proudění....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
8.4.21 / dotaz č. 125195
Především je třeba upozornit, že z hlediska legislativy je připojení nového spotřebiče na pevná paliva, byť do původního komínu, vázáno na splnění současně platných zákonů, vyhlášek a částečně i ČSN....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
6.4.21 / dotaz č. 125224
Dobrý den, Pokud krbová kamna s výměníkem budou opravdu jediným zdrojem, jak pro vytápění tak ohřev teplé vody, tak nevidím důvod proč by to nemělo nevyhověl podmínkám pro získaní povolení z hlediska průkazu energetické náročnosti budovy....
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy
Téma:  Vytápění
5.4.21 / dotaz č. 125193
Dobrý den, Ano dům je možné vytápět pouze krbovými kamny, které lze použít jako jediný zdroj vytápění. Jsou zde jen praktické věci s kterými je potřeba počítat. ...
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy
Téma:  Vytápění
1.4.21 / dotaz č. 125117
Při splnění podmínek funkčnosti a požární bezpečnosti je realizace možná. Funkční podmínky lze poměrně dobře ověřit výpočtem dle ČSN EN 13 384. Navíc je třeba řešit zajištění těsnosti spoje starý/nový, dilataci, fixaci, statiku a přívod vzduchu. ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
25.3.21 / dotaz č. 124911
Orientační výpočet byl proveden pro plné i částečné zatížení spotřebiče a pro celoroční provoz z důvodu ohřevu teplé vody (teplota okolí 30°C pro tlakovou podmínku). Požadavek na tah při plném i částečném zatížení 23 Pa....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
23.3.21 / dotaz č. 124922
Dobrý den, dřevostavby mají menší akumulační schopnost vlivem "lehkých" konstrukcí. Proto je vhodné do dřevostaveb instalovat otopnou soustavu s rychlou dobou reakce na změnu teploty v interiéru....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Vytápění
22.3.21 / dotaz č. 124880
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
21.3.21 / dotaz č. 124904
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
21.3.21 / dotaz č. 124856
Čištění je možné vrchem, spodními vybíracími dvířky, nebo vymetacími dvířky umístěnými mezi sopouchem a ústím komínu. Při výšce komínu téměř 9 metrů nelze doporučit čištění spodem....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
19.3.21 / dotaz č. 124647
Dobrý den, v případě, že se jedná o rodinný dům (objekt určený k trvalému bydlení) a pokud jsou v domě instalovány pouze lokální topidla na vytápění, což ve vašem případě krbová kamna a plynové vafky jsou, tak je možné zažádat o dotaci v programu...
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 52 | »