Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.4.24 / dotaz č. 191673
Dobrý den,

rád bych se zeptal jak je to osinkocementovými komíny. Zejména v činžovních domech. Kdy ve světlíku je tažen starý komín z osinkocementových rour, ve kterém je již vložka pro starý atmosférický plynový kotel nebo POV. Zajímá mě jak je to z hlediska legislativy či normy. Když se tento komín provložkuje další vložkou a připojí se kondenzační plynový kotel. Jak je možné že některý revizní technik komínů toto provedení neschválí z důvodu osinkocementu. A jiný to bez problému schválí a firma provede. Lze osinkocementový komín s vložkou použít pro nové vložkování a připojení spotřebiče nebo nelze? Když ne, tak kde to lze dohledat. Pokaždé to nelze a musí se udělat komín nový, nebo to lze v nějakých případech, pokud ano ve kterých?

Děkuji za odpověď.
Především je problém v označení „osinkocement". Pod tímto názvem bylo v průběhu několika desítek let vyráběno množství výrobků obsahujících azbest. Pokud materiál azbest obsahuje, nelze na konstrukcích z tohoto materiálu provádět žádné úpravy. Toto mohou provádět pouze firmy se speciálním oprávněním (viz.např.§159, odst (3) stavebního zákona). Pokud je ovšem v takovém komínu vložena kovová vložka, která nebude demontována, lze do této vložky vložit vložku další. Původní vložka se tak stává pláštěm vzduchového průduchu, případně pláštěm se vzduchovou mezerou. Pokud takto provedený komín splňuje podmínky dané legislativou (např. požární zákon) pro obecné provádění komínů, není přímý důvod pro nevystavení kladné revize. V legislativě, řešící provedení spalinových cest se konkrétní řešení týkající se osinkocementu nevyskytuje. Nicméně činnost revizního technika spalinových cest je vymezena velice obecně, což generuje nejednotné, subjektivní hodnocení. Ovšem vždy by mělo platit, že revizní technik při zdůvodnění závady musí citovat příslušný právní předpis. To se týká i hodnocení nebezpečnosti osinkocementu.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk