Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Uhlí 

27.3.23 / dotaz č. 156166
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz vyžaduje provedení příslušných výpočtů a zavedení několika předpokladů. Odpověď pokud možno zestručním do konkrétních informací. Začnu vyhodnocením současného stavu: ...
30.11.22 / dotaz č. 146927
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý keramický komín (tepelný odpor komínové konstrukce 0,59 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn ventilačním průduchem 100x280 mm, který je součástí komínového systému....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Uhlí
11.4.22 / dotaz č. 137956
26.7.21 / dotaz č. 128173
Odpověď na Vaši závěrečnou otázku je poměrně jednoduchá – zpracovat projekt !! Projektant za svůj projekt ze zákona ručí a Vy získáte odbornou osobu, která bude stát na Vaší straně a pomůže Vám s řešením problémů nezávisle na dodavateli, nebo...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Uhlí
17.7.20 / dotaz č. 118829
Dobrý den, paní Sobolová, akumulační nádrž obecně z platných právních předpisů v ČR povinná není. Jiná situace může být v případě žádosti o dotaci (např....
Odpovídá:  Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex
24.3.20 / dotaz č. 116387
12.2.20 / dotaz č. 115388
11.2.20 / dotaz č. 115366
13.9.19 / dotaz č. 111192
Dobrý den, do značné míry závisí na těchto faktorech: dostupných financích na pořízení nového zdroje, na tom zda máte přípojku plynu či možnost navýšit jističe pro vytápění pomocí tepelného čerpadla s bivalentním elektrokotlem....
1.7.19 / dotaz č. 108821
V obecné rovině představuje negativní spád na kouřovodu především tlakovou (tahovou) ztrátu, která musí být kompenzována vyšším disponibilním tahem komínu. Prakticky je tedy nutné provést ověřovací výpočet dle ČSN EN 13 384....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění, Uhlí
19.6.17 / dotaz č. 82087
Vážený pane, odlučovač tuhých částic by pro kotel velikosti 100 kW byl asi dost drahým řešením. Doporučujeme spíše nechat zkontrolovat, zda je kotel správně seřízený. Pokud je spalovacího vzduchu nedostatek, tvorba sazí se zvyšuje....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Uhlí
24.2.16 / dotaz č. 66869
Dobrý den, s použitím „zdravého selského rozumu“ ve Vaší úvaze nelze spatřit fatálně hrubou chybu, výsledek bude pravděpodobně s určitou tolerancí vyhovující, nicméně Vám tento způsob projektování důrazně nedoporučuji. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
Téma:  Vytápění, Uhlí
20.10.15 / dotaz č. 63026
Dobrý den, V principu nesmíte v klasickém uhelném nebo dřevěném kotli spalovat nic jiného než předepsané palivo, protože by mohla na Vás na základě poškozování ŽP nastoupit ČIŽP nebo i SEI …, ...
Odpovídá:  Marek Kittel* - EKIS Brno, Energ-servis
30.4.15 / dotaz č. 57315
Vážený pane, náhrada uhlí vyjetým olejem se mi nezdá jako dobrý nápad. Uvědomte si, že 1000 kg uhlí (10 metráků) odpovídá asi 600 l oleje. Náklady na toto množství uhlí jsou cca 3000 Kč (300 Kč/q), za olej byste zaplatil 9600 Kč (16 Kč/l). ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
11.11.13 / dotaz č. 44700
Kotel Varimatik je jeden z typů ze skupiny moderních kotlů určených pro spalování tříděného hnědého uhlí (Carborobot, Ekoefekt, Benekov, Varimatik). Kotle jsou posuzovány podle vlivu jejich provozu na životní prostředí a to podle nařízení vlády č....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Uhlí, Vytápění
1 | 2 | »