Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.11.20 / dotaz č. 122516
Dobrý den budu kupovat nový kotel značky Atmos 25kw na uhlí,dřevo bude nějaký problém že komín mám keramické vložky?
eramické vložky, jako takové, nemusí být problematické, ovšem na kompatibilitu konkrétního spotřebiče s konkrétním komínem je třeba hledět z podstatně širšího hlediska.

Obecně lze říct, že k tomu, aby soustava spotřebič/komín pracovala optimálně, musí být odpovídajícím způsobem navržena, a to jednak z pohledu provozního (dimenze, výška), jednak z pohledu funkčního (certifikace, odolnost, tepelný odpor, …) a jednak z pohledu legislativního (aktuálně platné zákony, vyhlášky, ČSN, EN, TPK …).

Je bohužel smutnou skutečností, že v důsledku opomenutí výše uvedeného dochází poměrně často k ekonomickým ztrátám vzhledem k omezení funkčnosti zařízení a v některých případech může dojít i k ohrožení života nebo zdraví.

Řešení je přitom velice jednoduché. Lze oslovit místního revizního technika spalinových cest, aby provedl provozní výpočet dle ČSN EN 13 384-1 a současně ověřil soulad certifikovaných vlastností stávající spalinové cesty s navrhovaným spotřebičem. Samozřejmě je limitně výhodné provést tuto akci před vlastním nákupem spotřebiče.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Uhlí
tisk