MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Uhlí 

17.7.20 / dotaz č. 118829
Dobrý den, paní Sobolová, akumulační nádrž obecně z platných právních předpisů v ČR povinná není. Jiná situace může být v případě žádosti o dotaci (např....
Odpovídá:  Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex
24.3.20 / dotaz č. 116387
12.2.20 / dotaz č. 115388
11.2.20 / dotaz č. 115366
13.9.19 / dotaz č. 111192
Dobrý den, do značné míry závisí na těchto faktorech: dostupných financích na pořízení nového zdroje, na tom zda máte přípojku plynu či možnost navýšit jističe pro vytápění pomocí tepelného čerpadla s bivalentním elektrokotlem....
1.7.19 / dotaz č. 108821
V obecné rovině představuje negativní spád na kouřovodu především tlakovou (tahovou) ztrátu, která musí být kompenzována vyšším disponibilním tahem komínu. Prakticky je tedy nutné provést ověřovací výpočet dle ČSN EN 13 384....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění, Uhlí
19.6.17 / dotaz č. 82087
Vážený pane, odlučovač tuhých částic by pro kotel velikosti 100 kW byl asi dost drahým řešením. Doporučujeme spíše nechat zkontrolovat, zda je kotel správně seřízený. Pokud je spalovacího vzduchu nedostatek, tvorba sazí se zvyšuje....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Uhlí
24.2.16 / dotaz č. 66869
Dobrý den, s použitím „zdravého selského rozumu“ ve Vaší úvaze nelze spatřit fatálně hrubou chybu, výsledek bude pravděpodobně s určitou tolerancí vyhovující, nicméně Vám tento způsob projektování důrazně nedoporučuji. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* -
Téma:  Vytápění, Uhlí
20.10.15 / dotaz č. 63026
Dobrý den, V principu nesmíte v klasickém uhelném nebo dřevěném kotli spalovat nic jiného než předepsané palivo, protože by mohla na Vás na základě poškozování ŽP nastoupit ČIŽP nebo i SEI …, ...
Odpovídá:  Marek Kittel* -
30.4.15 / dotaz č. 57315
Vážený pane, náhrada uhlí vyjetým olejem se mi nezdá jako dobrý nápad. Uvědomte si, že 1000 kg uhlí (10 metráků) odpovídá asi 600 l oleje. Náklady na toto množství uhlí jsou cca 3000 Kč (300 Kč/q), za olej byste zaplatil 9600 Kč (16 Kč/l). ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
11.11.13 / dotaz č. 44700
Kotel Varimatik je jeden z typů ze skupiny moderních kotlů určených pro spalování tříděného hnědého uhlí (Carborobot, Ekoefekt, Benekov, Varimatik). Kotle jsou posuzovány podle vlivu jejich provozu na životní prostředí a to podle nařízení vlády č....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Uhlí, Vytápění
2.5.12 / dotaz č. 32826
Odpovídá:  Ing. Pavel Juda - EKIS Žďár nad Sázavou
Téma:  Uhlí
26.4.11 / dotaz č. 26916
Vážený pane, na trhu je takzvaný " ERES – čistící špalek" , který obsahuje látky rozrušující dehtové usazeniny v komíně a usnadňující následné mechanické vyčištění (http://www.vltava2011....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda -
Téma:  Uhlí
22.12.09 / dotaz č. 19052
Pro změnu vytápění rodinných a bytových domů s přechodem na kotel na biomasu lze získat dotaci z programu "Zelená úsporám" ze Státního fondu životního prostředí, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí....
Odpovídá:  Jaroslav Doležal* -
19.5.09 / dotaz č. 14861
Dobrý den, uvedené vztahy k určení emisí jsou ve vyhlášce: 352/2002 Sb. Nařízení vlády ze dne 3. července 2002, vyhl. č. 425/2004 Sb. ( http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=187 ) ...
Odpovídá:  DiS. Václav Beneš* -
1 | 2 | »