Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov 

17.6.22 / dotaz č. 139893
Vážená, z Vašeho popisu pro nás vyplývá, že v rámci projektu přístavby haly je řešena i nová instalace FV elektrárny a to pouze na střeše stávající haly, s tím že tato FV bude vyrábět elektřinu jak pro stávající objekt haly, tak pro přístavbu....
Odpovídá:  Ing. Lukáš Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
15.6.22 / dotaz č. 139780
Dobrý den, při instalaci FVE panelů na stávající objekt, bez dalších změn objektu a bez toho, aniž by se měnil primární zdroj vytápění (musela se měnit tarifní skupina) není v povinnost PENB zpracovávat....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
8.6.22 / dotaz č. 139421
Dobrý den, pokud máte na mysli dotaci na vystavení energetického auditu jako dokumentu dle vyhlášky 140/2021 Sb. ve smyslu povinnosti vyplývající ze zákona 406/2000 Sb....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto Czechia-Moravia
27.5.22 / dotaz č. 139412
26.5.22 / dotaz č. 139184
Dobrý den, vzhledem k tomu, že to Zákon 406/2000 Sb. danou spotřebu blíže nespecifikuje, tak se domnívám, že by tam měla být zahrnuta i energie okolního prostředí. I to je totiž energie kterou budova spotřebuje....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
9.5.22 / dotaz č. 138837
Vážený pane, děkuji za váš dotaz. Z absolutních čísel tepelné ztráty samozřejmě nemohu odhadnout, zda energetický specialista počítal správně. Nízkoenergetický dům by měl mít měrnou tepelnou ztrátu do 50 kWh/m2....
3.5.22 / dotaz č. 138460
Dobrý den, do projektu je třeba uvést, že se jedná o průmyslový provoz se spotřebou energie do 195 MW za rok a z toho důvodu že PENB nebyl dle Zákona 406/2000 Sb., §7, odst. 5, písm. e) zpracován....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
28.4.22 / dotaz č. 138542
Dobrý den, norma ČSN 73 0330-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1 uvádí v Tabulce A.1 podíl roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody pro příslušný zdroj tepla, přesně jak uvádíte. ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
22.4.22 / dotaz č. 138187
Dobrý den, zákon 406/2000 Sb. v § 7a (1) písm. a) říká, že stavebník/vlastník budovy je povinen opatřit si průkaz energetické náročnosti při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa* -
6.4.22 / dotaz č. 137825
Vážený pane kolego, děkujeme za váš dotaz. Máte pravdu, že táž budova posuzovaná podle platné vyhlášky č. 264/2020 Sb. vyjde v energetickém hodnocení jinak, než pokud by byla posuzovaná podle zrušené vyhlášky č. 78/2013 Sb....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
24.3.22 / dotaz č. 137352
Dobrý den, takovéto rozdíly nejsou vůbec neobvyklé. Souvisí to se změnou vyhlášky, která zásadně změnila způsob hodnocení a zatřídění do kategorií energetické náročnosti. Dle dřívější vyhlášky 78/2013 Sb....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa* -
14.3.22 / dotaz č. 137007
Dobrý den, aktuálně platí, že v případě žádosti o změnu stavby před dokončením plní stavebník požadavky na výstavbu nové budovy nebo větší změnu dokončené budovy (rekonstrukci) platné k datu podání původní žádosti o vydání stavebního povolení,...
28.2.22 / dotaz č. 136201
Dobrý den, pokud máte konstrukce na doporučené hodnoty dle ČSN, pak kritérium Uem (průměrný součinitel prostupu tepla) asi bude těsně vyhovující. Nevytváří ale další rezervu ve výpočtu....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa* -
23.2.22 / dotaz č. 135892
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 55 | »