MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS

i-ekis-Internetové energetické konzultační střediskoPoradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS. Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.


zadejte číslo dotazu či klíčové slovo
VYHLEDAT ODPOVĚĎ V PORADNĚ I-EKIS

Nenašli jste odpověď? ZDE MŮŽETE POLOŽIT NOVÝ DOTAZ.

Zobrazit odpovědi k tématu 

Ceny energií, účtování tepla
Dotace a financování projektů
Elektřina
En. audity, en. průkazy a štítky budov
Energie z biomasy
Energie slunce – výroba elektřiny
Energie slunce – výroba tepla
Energie v obcích, městech, regionech
Energie vody
Energie větru
Kogenerace, trigenerace
Legislativa
Měření a regulace
Metoda EPC
Nízkoenergetické a pasivní domy
Ostatní
Osvětlení
Palivové články
Plyn
Příprava teplé vody
Tepelná čerpadla, geotermální energie
Uhlí
Úsporná opatření v průmyslu
Vytápění
Využití odpadního tepla
Větrání a rekuperace
Zateplování budov
cleaner

Související informace 

k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov

Informační listy 

Publikace 


Odpovědi k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov 

Dobrý den, mám doplňující dotazy na případ starších budov postavených před rokem 1947, kdy se za určitých podmínek při prodeji či pronájmu PENB nemusí zpracovávat. ...
[ 14.10.19 - dotaz číslo: 112683 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den. Odpovědi: Ad 1) PENB je nutné vypracovat, když přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu. Viz....
[ Odpovídá: Bc. Ing. Josef Farták - EKIS Sušice ]

Dobrý den, zamýšlíme koupi domu, který byl vystavěn po roce 1925. Zákon o hospodaření s energií říká, že PENB není nutné zpracovávat pokud byl dům vystavěn do r. 1947 a poslední větší změna dokončené stavby proběhla do téhož roku....
[ 13.10.19 - dotaz číslo: 111939 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, Zákon č.406/2000Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů říká v §7a odst....
[ Odpovídá: Bc. Ing. Josef Farták - EKIS Sušice ]

Dobrý den, patří místnost v zázemí samoobslužné prodejny sloužící jako chladírenský box s požadovanou teplotou 2°C do posuzované zóny a agregát zajišťující chlazení tohoto boxu do posuzovaných technických systémů budovy, nebo tuto místnost mohu...
[ 11.10.19 - dotaz číslo: 112605 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, obecně se do PENB nezapočítává technologická spotřeba zařízení budovy. Do průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) se nezapočítává například spotřeba ledničky nebo mrazáku....
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

Dobrý den, mají se do PENB zadávat vnější rozměry oken, nebo vnitřní rozměry oken, neboli stavebních otvorů? Nikde jsem se toho nedopátral....
[ 7.10.19 - dotaz číslo: 111969 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, pro účely PENB se uvažují okna plochou skladebných rozměrů. Vychází to z podstaty stanovení součinitele prostupu tepla oken dle normy ČSN EN ISO 10077-1....
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

Dobrý den, plánujeme výstavbu dřevostavby. Jedná se o přízemní rodinný dům o ploše 117m2. Jsme ve fázi projektování. Izolace v podlaze 160mm podlahový polystyren, ve střeše foukaná celulozová izolace (finální tloušťka 380mm)....
[ 3.10.19 - dotaz číslo: 112078 - téma: Vytápění, En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, dle vyhlášky 78/2013 Sb. dojde, jak píšete, od 1.1.2020 ke zpřísnění požadavků na průkaz energetické náročnosti budovy pro rodinné domy. A to z pohledu zateplení obálky budovy a z pohledu neobnovitelné primární energie....
[ Odpovídá: Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV ]

Dobrý den, program ENEX neumožňuje při podávání hlášenky vybrat více než jedno číslo popisné. Jak tedy postupovat při PENBu pro budovu, která zahrnuje více čísel popisných ? Vygenerovat více hlášenek pro každé č.p....
[ 16.9.19 - dotaz číslo: 111160 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, ano máte pravdu, ENEX skutečně neumožňuje zadat více než jedno číslo popisné. Obvykle to řešíme tak, že zadáváme pouze jedno číslo popisné, je nutné vybrat pouze jedno....
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

Dobrý den, Začínám se učit zpracovávat PENB a rád bych se zeptal na pár informací. Pokud se jedná o rodinný dům, který je podsklepený a schodiště do suterénu je uzavřené řeší se i plochy stěn z chodby na schodiště, případně strop nad schodištěm? ...
[ 12.9.19 - dotaz číslo: 110946 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, děkujeme za dotaz. Pro zónování si nastudujte ČSN 73 0540 a TNI 73 0331. U sklepa a na půdu by se mělo uvažovat do výpočtu vše na systémové hranici budovy. Vyhnete se přepočtům při kontrole SEI. ...
[ Odpovídá: Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín ]

Dobrý den, chtěl jsem vás požádat o radu, jestli je u tohoto objektu: Stavební úpravy stávající haly potřeba zpracovat PENB. Zatím mám pouze tyto podklady, zbytek kdyžtak zjistím. Dá se u stavebního úřadu odkázat na:...
[ 11.9.19 - dotaz číslo: 111137 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, omlouvám se za opožděnou odpověď. Zákon 406/2000 Sb. stanovuje povinnost zpracovat PENB pro výstavbu nových budov, větší změny dokončených budov, prodej, pronájem. V § 7a, odstavci (5) jsou uvedeny výjimky, kdy tyto povinnosti neplatí....
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

Dobrý den, platí prosím pro vypracování energetických auditů v ČR i certifikát ze zahraničí? Konkrétně se se jedná o certifikát CIBSE, který je platný v rámci ESOS (součást EED) pro audity v UK. ...
[ 5.9.19 - dotaz číslo: 110921 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je definice energetického auditu následující: ...
[ Odpovídá: Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex plus-AG energy ]

Dobrý den, budu zpracovávat PENB pro přístavbu do 25% energeticky vztažné plochy stávající budovy. Přístavba bude mít energeticky vztažnou plochu 34 m2. Podle vyhlášky 78/2013 se hodnotí přístavba jako nová pouze nad 25%....
[ 4.9.19 - dotaz číslo: 110806 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, v případě, že se jedná o přístavbu, kdy se energeticky vztažná plocha nenavyšuje o více než 25%, zpracovává se jeden PENB (stávající budova + přístavba) a to s požadavky na větší změnu dokončené budovy, tzn....
[ Odpovídá: Ing. Nikola Levá - EKIS Hradec Králové DEK ]

Dobrý den, lze v PENB u novostaveb (rodinných domů), které využívají jako vedlejší zdroj vytápění teplovzdušnou krbovou vložku (klasika = obestavěná krbová vložka v obývacím pokoji, bez nějakých dalších teplovzdušných rozvodů tepla od krbu), nějak...
[ 13.8.19 - dotaz číslo: 110017 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, konkrétní závazné hodnoty maximálního procenta využití krbu pro vytápění v rodinném domě pro zpracování PENB v současné době nikde uvedeny nejsou....
[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim ]

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, při prodeji domu z roku 2011 kde v nějaké podobě máme k dispozici Energetický průkaz dle projektu a v současné době tento dům prodáváme, musíme nechat vyhotovit nový PENB dle nové podoby nebo můžeme použít...
[ 12.8.19 - dotaz číslo: 110124 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, pokud na domě nedošlo ke změně na obálce budovy či výměně(změně) zdroje tepla/teplé vody. Tak PENB můžete pro prodej použít v původní podobě. PENB je platný 10 let....
[ Odpovídá: Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten ]

Dobrý den, když mám provedený energetický audit ze dne 1.12.2015, tak platí tento EA do 1.12.2019,a moje otázka zní, zda musím provést nový energetický audit do tohoto data, tj 1.12....
[ 9.8.19 - dotaz číslo: 109489 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, odpověď na Váš dotaz lze nalézt v zákoně 406/2000 Sb., tj. Zákon o hospodaření energií (dále jen "Zákon/a"). ...
[ Odpovídá: Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV ]

Dobrý den, chtěla jsem vás pro případ zpracování PENB přístavby požádat o upřesnění následujícího: ...
[ 8.8.19 - dotaz číslo: 110047 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, níže uvádím shrnutí dané problematiky: - v prvním kroku jde o rozhodnutí, zda je nutné PENB zpracovávat (dle zákona 406/200 Sb....
[ Odpovídá: Ing. Kateřina Berková - EKIS Trutnov DEK ]

Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně PENB. Zpracovávám projet přístavby stávajícího RD. Přístavbou se stávající RD zvětší cca 2x. Objekt bude rozšířen z jedné bytové jednotky na dvě....
[ 1.8.19 - dotaz číslo: 109819 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, ve vztahu k původnímu domu se bude pravděpodobně bude jednat o větší změnu dokončené budovy dle zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §7 odst 2. Z toho vyplývá požadavek zpracovat PENB na dům jako celek....
[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim ]

Dobrý den, chtěla bych se zeptat co obnáší zjištění energetického stavu budovy. Jsme SVJ 13.patrový dům, který v roce 2009 prováděl revitalizaci (zateplení, výměnu oken)....
[ 26.7.19 - dotaz číslo: 109544 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, pokud jste v roce 2009 prováděli kompletní revitalizaci obálky budovy nepředpokládáme, že by objekt musel nutně vykazovat parametry nejhorší klasifikační třídy (G). ...
[ Odpovídá: Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt ]

Dobrý den, řešíme novostavbu rodinného domu. Máme stavební firmu pro výstavbu tzv. na klíč. Součástí této výstavby na klíč je: ...
[ 23.7.19 - dotaz číslo: 109386 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny, En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, novostavba musí z hlediska splnění současných požadavků na energetickou náročnost budovy (ENB) splnit tři ukazatele: 1) průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy...
[ Odpovídá: Ing. Martin Varga - EKIS Bystřice pod Hostýnem DEK ]

Dobrý den, chceme žádat o dotaci na zateplení (výměnu oken u domu z roku 1936) v rámci projektu Nová zelená úsporám....
[ 22.7.19 - dotaz číslo: 108970 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Jestli jsme Vaši otázku dobře pochopili, jde Vám o to zda je možné vypracovat energetické hodnocení na Vámi uvedené adrese. ( nelze ji zveřejnit )....
[ Odpovídá: Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb ]

Dobrý den, prodáváme rodinný dům který vznikl propojením dvou domů do jednoho. Dům má dvě čísla popisné. Dům je funkčně propojen, obě části mají stejné vytápěné, ohřev TUV atd. Máme požadovat zpracování dvou PENB nebo stačí jeden na celek....
[ 10.7.19 - dotaz číslo: 109102 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, dle zákona 406/2000 Sb. se průkaz energetické náročnosti budov zpracovává vždy na budovu jako celek a ta je definována stejným zákonem v § 2, odst. (1) písm....
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

Dobrý den, rád bych Vás požádal o audit stávající stavby vícegeneračního rodinného domu v pražských Stodůlkách a návrh vhodných opatření. Prosím ozvěte se mi pro více podrobností. Děkuji Vám. ...
[ 9.7.19 - dotaz číslo: 109079 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, nejedná se o energetický dotaz, ale poptávku. Předal jsem ji tedy do poptávkového formuláře na https://atelier-dek.cz/ - někdo z kolegů se Vám ozve.
S pozdravem
Tomáš Kupsa...
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 53 | »
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect