Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Úsporná opatření v průmyslu 

11.4.22 / dotaz č. 137779
Dobrý den, děkujeme za dotaz, pokusíme se postupně odpovědět. K Vaší úvaze o snížení tepelných ztrát bych rád poznamenal, že je třeba rozlišovat mezi tepelnou ztrátou (v kW) a potřebou/spotřebou tepla (v kWh, GJ)....
Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
30.9.21 / dotaz č. 131272
Dobrý den, nejlepší cesta je osobní návštěva a posouzení energetického potenciálu, který Vaše nemovitosti a technologie mají. Po zjištění je možné připravit ucelený koncepční projekt. Určitě by bylo dobré si to nejprve odkomunikovat....
Odpovídá:  Ing. Milan Vich* - EKIS Pardubice, EWIC
7.9.20 / dotaz č. 120106
Dobrý den, ano toto vysokopotenciální teplo lze využít několika způsoby. Je možné jej např. přes spalinové výměníky (kovové (litina/ocel) či keramické) předat teplonosné látce či předehřát vzduch nazpět do pece....
20.6.19 / dotaz č. 108552
20.5.19 / dotaz č. 107534
Dobrý den, v tuto chvíli není vypsaná žádná výzva OP PIK zaměřená na technologii "peak-shaving". Co se týče akumulátorů samotných je v současné době vypsána pouze IV....
26.10.17 / dotaz č. 88484
Váš dotaz je příliš obecný, bylo by vhodnější upřesnit, v jaké výši hodláte Váš projekt provádět. Pokusíme se Vám nastínit v naší odpovědi alespoň tyto kroky: ...
25.5.17 / dotaz č. 81326
Vážený pane, zabýváme se především materiály pro stavbu, proto naše odpověď nemusí být vyčerpávající. Obecně je polystyren velmi levný materiál (cca 2000 Kč/m3), alternativa bude tedy asi vždy dražší. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
14.3.17 / dotaz č. 78270
Dobrý den, pro tento typ objektů existuje norma ČSN 14 8102 - Tepelné izolace chladíren a mrazíren, sloužící pro navrhování a provádění tepelných izolací chladíren, mrazíren a podobných prostorů....
Odpovídá:  Ing. Petr Šrutka* - EKIS Praha, Seven
21.9.15 / dotaz č. 61573
Dobrý den, pro energetické výpočty, které provádějí energetičtí specialisté, se používají emisní faktory CO2 uvedené ve vyhlášce č.480/2012 Sb. příloha č.6. Tyto emisní faktory určují, kolik se vyprodukuje CO2 spálením uvedeného paliva....
17.8.15 / dotaz č. 60061
Vážený pane, nejčistší řešení je požádat teplárnu o sdělení emisních faktorů či emisí a výroby tepla a elektřiny, ze kterých lze emise vypočítat a postupovat podle takto zjištěných emisí....
28.4.15 / dotaz č. 57231
Dobrý den, program by měl být vyhlášen příští měsíc, podrobnosti o programu by měly být zveřejněny ve čtvrtek 30.4. - bude se jednat o podporu úspor energie, OZE, úspory v CZT, smart grids a nízkouhlíkové technologie....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
25.3.15 / dotaz č. 56117
Dobrý den, pravděpodobně Vás nezajímají ztráty na silových kontaktech stykačů, které by měly být minimální a jsou závisle na čistotě kontaktů, přítlačné síle, velikosti a typu protékaného proudu atp. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Martin Škopek* - EKIS Český Krumlov
15.10.12 / dotaz č. 36428
V této chvíli žádná dotace bohužel k dispozici není. Koncem roku (v listopadu) bude vyhlášeno nové znění programu EFEKT pro rok 2013. Předpokládá se, že zde bude možné žádat o dotaci na úspory v průmyslu....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
4.9.12 / dotaz č. 35301
24.8.11 / dotaz č. 26305
Dobrý den, předem se omlouvám za zpoždění odpovědí. Původně tento dotaz směřoval na jiné středisko. Jak píšete, jste s konstrukcí ceny elektřiny plně seznámen, proto budu stručný....
Odpovídá:  Ing. Milan Gabzdyl* - EKIS Příbor (Nový Jičín)
23.3.11 / dotaz č. 26419
Omlouvám se, ale nejsem schopen zodpovědět Váš dotaz, neboť neznám bližší souvislosti Vašeho případu v dotazu nejsou uvedeny. Pokud máte již kotel ninstalován, dotaz by měl směřovat na dodavatele zařízení. S pozdravem ...
Odpovídá:  Ing. Richard Saidl* - EKIS Praha Dubeč
1 | 2 | »