Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.9.20 / dotaz č. 120106
Dobrý den, naše společnost provozuje několik plynových tavících pecí. Rádi bychom využili odpadní teplo, které nyní utíká komíny do ovzduší, k vytápění administrativní budovy. Je tento záměr možné realizovat?
Předem děkuji
Dobrý den, ano toto vysokopotenciální teplo lze využít několika způsoby. Je možné jej např. přes spalinové výměníky (kovové (litina/ocel) či keramické) předat teplonosné látce či předehřát vzduch nazpět do pece. Keramické rekuperátory mají výhodu, že odolávají vyšším teplotám nad 800°C. Kovové výměníky jsou těsnější a levnější nicméně spíše do "nižších" teplot do 700°C. Výstupní teplota vody pak může být regulována na cca 80/60°C. Teplo je pak dobré akumulovat do akumulační nádrže pro využití mimo běh pecí. Na trhu je pak celá řada typů výměníků - trubkové, spirálové, klasické deskové. Další možnosti využití odpadního tepla je přes ORC technologii a z vysokopotenciálního tepla spalin vyrábět elektrickou energii, teplo a případně i chlad.