Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.6.12 / dotaz č. 33679
Vážení,
měl bych jednu prosbu.
Řeším teď jeden problém. Vytápění jedné obrovské haly, nebo lépe řečeno soustavy hal dokončených v 70. letech (tomu odpovídá i to, že není tepelná izolace)
Jednotlivé prostory je nutné vytápět nezávisle . Důvodem je skutečnost, že někde bude postačovat pouze temperování pro skladování, jinde vytápění pro výrobu a navíc se nájemci mohou
měnit. Haly jsou oddělitelné :
2 500 m2 výška 11m
Další separovatelné prostory
1200m2
1000m2
1000m2
1000m2

celkem k nájmu cca 8000m2

Dostupné médium : elektro, plyn, parovod.
Dříve bylo prováděno vytápění pomocí připojení na parovodní systém. Dnes by vyžadoval, včetně přípojky, rekonstrukci a 100% výměnu.

Uvažoval jsem s plynem. Plynové infrazářiče jsou hodně propagovány s
tím, že se hodí zejména do vysokých či méně izolovaných hal.Na základě fyzikálního principu, na němž pracují, není třeba zohledňovat objem haly, ale pouze její plochu. Jinými slovy čím vyšší hala je, tím větší vhodnost použití a i větší úsporu provozních nákladů lze očekávat. Dnes je ale vše nehorázně komerčně propagované a faktický výsledek .....neznám.

Velice rád bych znal Váš názor. Jedná se o celkovou ekonomiku -
náklady na pořízení (nevíme kdy možná prodáme, takže to je velice
důležité) , a zajímá nás i provoz.

Rovněž jsem uvažoval s fotovoltaikou. Hektarové střechy tomu
nahrávají, ale dnes ....
Dále peletky, obilí, nafta ........odpadní oleje (limitem je také
to, že jsme v centru města u bytových domů)
Byl bych Vám velice zavázán za bezplatnou radu. Případně odkaz na
někoho komu nejde pouze o provize, ale o adekvátní řešení. I z tohoto důvodu se obracím na Vás s prosbou o bezplatnou radu.
Vážený pane Divíšku,

K Vašemu dotazu, který je registrován v programu EFEKT 2012 pod č. 33679, sdělujeme:


Popisujete poměrně častý problém který souvisí s koncepcí budoucího zásobování průmyslového objektu či areálu průmyslového podniku teplem.

Tato problematika je obecně velmi komplikovaná a vždy závislá na specifických podmínkách v předmětné lokalitě a předmětného energetického hospodářství.

Rozhodně nelze poskytnout obecné návody a doporučení ke způsobu zásobování teplem průmyslové haly. Vždy o konečném doporučení rozhodují faktory související, nejen se stavebními dispozicemi, disponibilitou primárních zdrojů energie, ale také charakterem užití objektu, provozními podmínkami atd.
Pro řešení uvedené problematiky je nepochybně nezbytné zpracovat optimalizační studií, která korektně posoudí všechny relevantní varianty a doporučí koncepci, která bude nejlépe vyhovovat ekonomickým, ekologickým a technickým kriteriálním podmínkám.

Je nad rámec poskytování poradenství, v rámci programu EFEKT 2012, provést optimalizační studii, nebo doporučení , které nebude opřeno o potřebné analytické a výrokové argumenty.

Doporučujeme Vám proto zvolit, na bázi Vámi provedeného výběru zkušeného a odborně erudovaného zhotovitele, a následně u něho objednat zpracování studie s předem specifikovanými výstupy. Pokud bude mít zájem o konzultaci nad výsledky této studie, jsme samozřejmě připraveni tuto službu Vám poskytnout.

Litujeme, že Vám nemůžeme podat zprávu o konkrétních odpovědích na Vaše dotazy.

Miroslav Mareš

ENERGO-ENVI, s.r.o.- poradenské středisko EKIS
Odpovídá:  Ing. Miroslav Mareš* - EKIS Praha Energo-Envi tisk