Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.3.15 / dotaz č. 56117
Dobrý den, používáme stykače staršího data výroby označené V13C a V13D, které chceme vyměnit. U nových výrobků jsou všechny parametry dohledatelné, ale zde nevíme, jaké jsou ztráty těchto stykačů? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
pravděpodobně Vás nezajímají ztráty na silových kontaktech stykačů, které by měly být minimální a jsou závisle na čistotě kontaktů, přítlačné síle, velikosti a typu protékaného proudu atp.

Z hlediska en. úspor je důležitým parametrem vlastní spotřeba cívky stykače v okamžiku sepnutí a zejména při přítahu kontaktů. Podařilo se mi dohledat v literatuře Zeman S.: Jističe a stykače, SNTL Praha, 1963, hodnotu příkonu cívky těchto stykačů při záběru 100 VA a přídržný příkon 22 VA. Z hlediska možností dnešních parametrů srovnatelných stykačů lze tyty parametry hodnotit jako silně nehospodárné.

Pokud by se měla řešit nějaká ekonomická návratnost investice do výměny stykačů, tak je třeba znát dobu, po kterou je cívka stykače napájena.

Výměna uvedených vzduchových stykačů bude zajímavá nejen z hlediska energetických úspor, ale pravděpodobně (vzhledem k jejich předpokládanému stáří) i z hlediska zvýšení bezpečnosti elektroinstalace.

Za EKIS Český Krumlov
M. Škopek
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Martin Škopek* - EKIS Český Krumlov tisk