Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.6.19 / dotaz č. 108552
Dobrý den, jsme střední podnik (automotive), zaměstnáváme cca 200 lidí. Chtěli bychom vyměnit světla ve firmě za LED světla a tím ušetřit na energii. Měli bychom nárok na nějakou dotaci? Co proto musíme udělat?

děkuji
Dobrý den,

dle informačního portálu o dotacích pro podnikatele na dotaci nárok máte. https://www.oppik.cz/dotacni-programy/uspory-energie


Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Stavebnictví, Energetika, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Zdravotnictví, Zemědělství, rybářství a lesnictví, Jiné Výše dotace: 500 tis. - 400 mil. Kč

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik

Stav výzvy: Očekává se vyhlášení výzvy

Dotace na: realizace úsporných opatření Termín vyhlášení výzvy: 1. 7. 2019

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?
snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?
-modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
-zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001-
-modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
-zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
-modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
-využití odpadní energie ve výrobních procesech
-snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (náhrady starých strojů a zařízení za nové a energeticky efektivnější)
-instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
-instalace akumulace elektrické energie

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?
Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby) působící v následujících oblastech:

zpracovatelský průmysl
zemědělství, těžba a dobývání
výroby a rozvody energie
zásobování vodou
nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
velkoobchod a maloobchod
doprava a skladování
informační a komunikační činnosti
činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
vědecké a technické činnosti
administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

VÝŠE DOTACE
Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil - 400 mil. Kč.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % prokázaných způsobilých výdajů
střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % prokázaných způsobilých výdajů
velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 % prokázaných způsobilých výdajů

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok
absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
Příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu řízení)
​kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

S pozdravem Jaroslav Hrdina
736612101
Odpovídá:  Jaroslav Hrdina* - EKIS Františkovy Lázně tisk