Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

29.6.22 / dotaz č. 140429
Vážený pane, děkujeme za vaše dotazy. Vyhl. č. 38/2022 Sb. stanoví, že jmenovitý výkon vytápění se určí jako součtový výkon všech zdrojů. Musíte tedy započíst i nepřístupné zdroje. Viz §3. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
6.6.22 / dotaz č. 139511
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Váš záměr je jistě vhodné prověřit, bohužel neznám bližší podrobnosti k situaci na místě. Podle informací z útvaru městského architekta Jihlavě by se zřejmě jednalo o první takovýto projekt....
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař
26.5.22 / dotaz č. 139316
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. U větrné elektrárny je důležité, jaká bude její výška a výkon. Pokud jsou v místě omezení daná ochranným pásmem letiště, měl by o nich vědět váš stavební úřad. Doporučujeme nejprve váš záměr konzultovat tam....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
20.5.22 / dotaz č. 139136
V podstatě všechny skutečnosti uvedené v dotazu jsou záležitostí dodavetelsko-odběratelských vztahů. Měly by tedy být řešeny ve smlouvě o dílo, objednávce, vymezení zakázky, kalkulací, nebo jiným dokladovatelným způsobem....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
6.4.22 / dotaz č. 137786
Dobrý den, kontrola provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb. se týká také systémů připojených na soustavy zásobování tepelnou energií s výkonem nad 70 kW....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
6.4.22 / dotaz č. 137827
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Podle aktuálně platného zákona č. 406/2000 Sb. máte povinnost zajistit pravidelnou kontrolu systému vytápění – nejde tedy jen o samotný kotel. Aktuálně platná prováděcí vyhláška č. 38/2022 Sb. stanovuje mj....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
23.3.22 / dotaz č. 137211
Primárním požadavkem na každý odvod spalin je jeho kontrolovatelnost a čistitelnost. To se obecně zajišťuje skrze ústí a skrze kontrolní dvířka....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
25.2.22 / dotaz č. 136310
Dobrý den, pro vámi vybrané TČ s chladivem R-410a (GWP 2088) se omezení netýká, neboť má GWP menší než 2500. Předpokládá se, že legislativně započaté změny v omezování použití některých chladiv se bude do budoucna rozšiřovat....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
9.2.22 / dotaz č. 135801
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Skladová hala, která je temperována, se posuzuje podle zákona č. 406/2000 Sb - viz §2 odst. 1 písm. p). Jde o stavbu, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
24.1.22 / dotaz č. 135162
23.1.22 / dotaz č. 135136
Legislativně je v několika předpisech zakotven požadavek na požární bezpečnost komínů, která může být řešena buď samotným tělesem komína, přídavnou izolací, nebo umístěním v šachtě....
Odpovídá:  Ing. Valtr Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
14.1.22 / dotaz č. 134757
Přeji dobrý den a děkuji za dotaz týkající se povinnosti instalace měřičů tepla v bytovém domě. Dotaz s odvolává na § 7 odst.4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, (v původním znění), který však o instalaci měřičů spotřeby tepla nepojednává....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
11.1.22 / dotaz č. 134782
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Z Vašeho dotazu bohužel není zcela jasné, za jakým účelem byly pořízeny dva průkazy en. náročnosti budovy, a zda byly pořízeny ve stejném období a na základě shodného zadání. Ke dni 1.9....
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař
5.1.22 / dotaz č. 134683
Dobrý den,
dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. PENB (při větší změně dokončené budovy) pro navrhovaný stav musí splňovat parametry dle §6, odstavec 2: buď a) nebo b) nebo c).... a musí splnit d). ...
Odpovídá:  Ing. Marcel Lemon - EKIS Teplice RPE
Téma:  Legislativa
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 24 | »