MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

29.9.21 / dotaz č. 131330
Není nám znám žádný právně závazný legislativní předpis, který by tuto problematiku konkrétně řešil. Pouze pro jednovrstvé zděné komíny lze uplatnit článek 6.2.1.5 ČSN 73 4201, který říká, že v komínovém tělesem mohou být rýhy např....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
26.9.21 / dotaz č. 131329
§ 6a zákona 406/2000 Sb. v platném znění ukádá u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW provádět pravidelnou kontrolu systému vytápění. Jeho součástí je m.j....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto Czechia-Moravia
15.7.21 / dotaz č. 127890
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Vybudování šetrného zdroje energie je jistě chvályhodné. Jak však správně uvádíte, dle zák.č.183/2006 Sb. není malá větrná elektrána mezi §79 vyjmenovanými stavbami, které územní řízení ani souhlas nevyžadují....
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař
23.6.21 / dotaz č. 127232
Dobrý den, kotlíkové dotace jsou určeny jako podpora ke zlepšení životního prostředí. V současné době, kdy se uvažuje o úplném zrušení využívání uhlí i pro velké elektrárny nemůže být dotací podporováno další využívání tuhých paliv....
18.6.21 / dotaz č. 127219
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Pasivní dům není jediná cesta, jak splnit požadavky na energetickou náročnost budovy, které vyžadují předpisy. Nicméně může jít o cestu v mnoha případech vhodnou....
14.6.21 / dotaz č. 127049
Dobrý den, příjem žádostí do 5. výzvy "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III" byl vzhledem k vyčerpání alokovaných prostředků zasaven ke dni 4.5.2021....
3.5.21 / dotaz č. 125848
Dobrý den, z vašeho dotazu není zřejmé, z jakého hlediska se ptáte na možnost vytápění pouze tímto zdrojem, ale předpokládám, že jde především o plnění požadavků na energetickou náročnost budovy....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
14.4.21 / dotaz č. 125383
Vážený pane, stav přípravy nových vyhlášek neznáme. Neobjevují se zatím ani v systému Elektronická knihovna připravované legislativy. https://apps.odok.cz/veklep Doporučujeme zeptat se přímo na MPO, odbor 32400: ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
11.4.21 / dotaz č. 125334
Bohužel se v této poradně nemůžeme věnovat právním otázkám. Tedy v tomto případě vlastnickým vztahům mezi sousedy. Můžeme Vám poskytnout pouze technické odpovědi: ad 1 - toto je otázka pro právníka...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
7.4.21 / dotaz č. 125200
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz by vyžadovala poněkud komplexnější rozbor situace, ale v principu lze konstatovat, že z pohledu zákona je vyžadován jediný energetický audit (EA) na celé energetické hospodářství, které však může být členěno na...
Odpovídá:  Ing. Miroslav Šafařík - EKIS Praha Porsenna
Téma:  Legislativa
24.3.21 / dotaz č. 124961
V tomto případě nemáme k dispozici obecně platný relevantní právní výklad. - Technickými systémy se obecně rozumí systémy zajišťující provoz budovy, tedy i zdroje tepla včetně rozvodů a koncových prvků....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
1.3.21 / dotaz č. 124292
16.2.21 / dotaz č. 123572
6.2.21 / dotaz č. 123728
28.1.21 / dotaz č. 123280
Dobrý den, pokusím se odpovědět na otázky a správně Vás nasměrovat. ad 1) Tepelné čerpadlo, jako technické zařízení, je částí stavby a podléhá posuzování podle stavebního zákona....
21.12.20 / dotaz č. 122838
Vážený pane, z Vašeho dotazu není zřejmé na co chcete žádat o dotaci z programu NZÚ kategorie B.2, která zní "dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie"....
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 22 | »