Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Elektřina 

7.9.23 / dotaz č. 167507
Dobrý den, v současné době je cena elektrické energie pro domácnosti zastropovaná na úrovni 6,05 Kč za odebranou kWh bez poplatků za distribuci a systémové služby. Takže celková cena vychází na 9,17 Kč/kWh....
Odpovídá:  Ing. Vladimír Vlk - M-EKIS Roudnice nad Labem, Ing. Vladimír Vlk
Téma:  Elektřina
18.8.23 / dotaz č. 166595
Dotační program NZÚ je v současné době uzavřen, nová výzva bude zveřejněna v termínu od 09/2023, na stránkách programu jsou zveřejněny nové Závazné pokyny s platností až vyhlášením nové výzvy. ...
11.8.23 / dotaz č. 165320
Dobrý den, Pokud provádíte rozůčtování 1 x měsíčně, pak můžete dělat takto jako doposud. Novela zákona č. 67/2013 Sb., Zákon o službách, s účinností od 1.1.2023, část k tomuto tématu platí až od 1.1....
7.8.23 / dotaz č. 165535
OPRÁVNĚNOST ŽADATELE je třeba vyhodnotit v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY platné vyhlášením příslušné výzvy (září 2023). ...
26.7.23 / dotaz č. 164471
Dobrý den, konzultační střediska nemohou doporučovat přímého dodavatele. Energetický regulační úřad Vám v této problematice, popř. referencích, dokáže pravděpodobně poradit lépe....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Vanický - EKIS Praha Centrum pasivního domu
Téma:  Elektřina
2.7.23 / dotaz č. 163477
Žádost o dotaci na FVE z dotačního programu NZÚ LIGHT pro nízkopříjmové domácnosti se podává stejně jako v případě FVE z dotačního programu NZÚ v AIS ze stránek www.novazelenausporam.cz, pouze vyberete výzvu ...
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová
Téma:  Elektřina
11.6.23 / dotaz č. 162047
V NZÚ LIGHT je podporován FVE systém především pro ohřev teplé vody (výše dotace za komplet je 90 000Kč). Systém musí být vybaven takovou regulací, která upřednostní využití pro ohřev vody v el. bojleru nebo akumulační nádrži....
4.5.23 / dotaz č. 158953
dobrý den, Vedle špalety připravíte elektroinstalační krabici (např. s věnečkem), ve které připojíte motor na přívod 230 V (pomocí přívodního kabelu 3×1,5 CYKY). Kabel od bezdrátového řízení tvoří 3 žíly a je třeba ho napájet trvalou fází....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten
Téma:  Elektřina
27.4.23 / dotaz č. 158894
Dobrý den, V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky pro přiznání distribučních sazeb v distribučním území ČEZu: https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/podminky-distribucnich-sazeb-2023-domacnosti.pdf...
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most Středisko pro úspory energie
Téma:  Elektřina
11.4.23 / dotaz č. 155849
Dobrý den, děkuji za položený dotaz, který bych rozdělil na dvě části: uzavření smlouvy na výkup z FVE a dokup od dodavatele elektrické energie. ...
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný
Téma:  Elektřina
6.4.23 / dotaz č. 157618
Dobrý den, doporučili bychom Vám, se obrátit na Vašeho distributora - ČEZ Distribuci a probrat s ním podmínky přemístění (přeložku) a elektroměru. Na webových stránkách www.cezdistribuce.cz se dozvíte více - kontaktní informace....
27.3.23 / dotaz č. 156166
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz vyžaduje provedení příslušných výpočtů a zavedení několika předpokladů. Odpověď pokud možno zestručním do konkrétních informací. Začnu vyhodnocením současného stavu: ...
19.3.23 / dotaz č. 155650
22.1.23 / dotaz č. 151426
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 17 | »