Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Elektřina 

10.4.24 / dotaz č. 192462
Dobrý den, v podmínkách dotačního programu NZÚ je uvedeno, že podporu nelze poskytnout, pokud žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Výkon vlastnických práv se řídí občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
25.3.24 / dotaz č. 190338
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Technické řešení bychom blíže přenechali pro odbornou firmu zabývající se montáží a dodávkou FVE systémů. Všeobecně:...
5.3.24 / dotaz č. 188741
Dobrý den, jako EKIS nemáme k dispozici jiné informace, než z otevřených zdrojů. Vaše dotazy tedy neumíme plně zodpovědět, protože příslušné prováděcí předpisy nejsou dosud zveřejněny. Vycházíme z budoucího znění Energetického zákona:...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Elektřina
20.2.24 / dotaz č. 186132
Dobrý den, z dotazu není jasné o jaké částky uváděné v jednotlivých měsících se jedná. Mohu se domívat, že asi máte zřízený přístup do portálu ČEZ. V tomto portálu je možné sledovat předpokládanou měsíční spotřebu energie a náklady na energii....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Elektřina
15.2.24 / dotaz č. 185709
6.11.23 / dotaz č. 176037
Dobrý den, pro účely srovnání stávajících nabídek produktů dodávky el. energie doporučuji použít aplikaci na portálu TZB-info.cz „Kalkulátor cen energií“ ( https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-elektricke-energie )...
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most Středisko pro úspory energie
Téma:  Elektřina
2.11.23 / dotaz č. 175430
Dobrý den, zhotovení elektrického připojení zajišťuje distributor - provozovatel distribuční soustavy. Pro jihočeský kraj je provozovatelem společnost EG.D (dříve E.on)....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Elektřina
31.10.23 / dotaz č. 175373
25.10.23 / dotaz č. 172612
Dobrý den, Zelené bonusy jsou vázány na instalovaný výkon v odběrném místě na základě licence výroby elektrické energie, které jsou propláceny přes portál OTE (https://www.ote-cr.cz/cs)....
Odpovídá:  Ing. Pavel Řehák - M-EKIS Brno, Ing. Pavel Řehák
Téma:  Elektřina
24.10.23 / dotaz č. 172023
Dobrý den, ceny energie vždycky mírně z rostou na zimu. Ještě se nyní do ceny promítne započítání energetických obnovitelných zdrojů, které se do teďka díky vládě nepromítaly na platbách. Doporučuji smlouvy uzavřít co nejrychleji....
2.10.23 / dotaz č. 170406
Dobrý den, pravděpodobně máte na mysli výběr nejvýhodnějšího tarifu respektive kalkulace ceny elektrické energie. Z dnešního pohledu je složité doporučit smlouvu na dobu určitou např....
Odpovídá:  Tomáš Kaleta - M-EKIS Frýdek-Místek Ing. Kaleta
Téma:  Elektřina
7.9.23 / dotaz č. 167507
Dobrý den, v současné době je cena elektrické energie pro domácnosti zastropovaná na úrovni 6,05 Kč za odebranou kWh bez poplatků za distribuci a systémové služby. Takže celková cena vychází na 9,17 Kč/kWh....
Odpovídá:  Ing. Vladimír Vlk - M-EKIS Roudnice nad Labem, Ing. Vladimír Vlk
Téma:  Elektřina
18.8.23 / dotaz č. 166595
Dotační program NZÚ je v současné době uzavřen, nová výzva bude zveřejněna v termínu od 09/2023, na stránkách programu jsou zveřejněny nové Závazné pokyny s platností až vyhlášením nové výzvy. ...
11.8.23 / dotaz č. 165320
Dobrý den, Pokud provádíte rozůčtování 1 x měsíčně, pak můžete dělat takto jako doposud. Novela zákona č. 67/2013 Sb., Zákon o službách, s účinností od 1.1.2023, část k tomuto tématu platí až od 1.1....
7.8.23 / dotaz č. 165535
OPRÁVNĚNOST ŽADATELE je třeba vyhodnotit v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY platné vyhlášením příslušné výzvy (září 2023). ...
26.7.23 / dotaz č. 164471
Dobrý den, konzultační střediska nemohou doporučovat přímého dodavatele. Energetický regulační úřad Vám v této problematice, popř. referencích, dokáže pravděpodobně poradit lépe....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Vanický - EKIS Praha Centrum pasivního domu
Téma:  Elektřina
2.7.23 / dotaz č. 163477
Žádost o dotaci na FVE z dotačního programu NZÚ LIGHT pro nízkopříjmové domácnosti se podává stejně jako v případě FVE z dotačního programu NZÚ v AIS ze stránek www.novazelenausporam.cz, pouze vyberete výzvu ...
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová
Téma:  Elektřina
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 18 | »