Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Tepelná čerpadla, geotermální energie 

16.5.22 / dotaz č. 138984
Váš dotaz je pro zodpovědnou odpověď poněkud strohý. Neznám parametry současného vytápění jako je teplotní spád systému ÚT, regulace apod. Přesto v současné době doporučím některý systém tepelného čerpadla....
16.5.22 / dotaz č. 139050
Dobrý den v rámci možných dotací pro instalaci Fotovoltaických systémů pro výrobu elektrické energie včetně její akumulace lze pro fyzické osoby využít dotačního titulu Nová zelená úsporám ...
26.4.22 / dotaz č. 138379
Dobrý den, správné dimenzování tepelného výkonu tepelného čerpadla (a bivalentního zdroje) přesahuje časové možnosti této poradny, kontaktujte prosím projektanty se specializací na vytápění, dodavatele tepelných čerpadel či využijte informace např....
Odpovídá:  Ing. Lucie Stuchlíková* -
11.4.22 / dotaz č. 137908
Dobrý den, co se týče nákupu a případně i realizace podporovaných opatření (tepelné čerpadlo, fotovoltaický systém) z programu Nová zelená úsporám, tak mohou nastat problémy se zahraniční firmou....
8.4.22 / dotaz č. 137872
Dobrý den, Je to hodně technický a částečně již komerční dotaz, proto jej nemohu ani nesmím v celé šíři odpovědět. Po prostudování celé vaší otázky jsem ale zjistil, že údaje ani nejsou dostatečné pro 100% vyvození všech závěrů. ...
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
8.4.22 / dotaz č. 137907
7.4.22 / dotaz č. 137822
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, ačkoli jsem neviděl provedené výpočty, z Vašeho popisu situace je zřejmé, že, vzhledem k velkému rozdílu ve sklonu střešních rovin, bude střecha s menším sklonem 17,1° (s orientací východo-jihovýchod) osluněna po...
4.4.22 / dotaz č. 137318
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Co se týče instalací tepelných čerpadel, je v poslední době v oblibě varianta vzduch-voda, což je mnohem levnější a především stavebně méně náročná varianta oproti vrtům....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Balcar - EKIS Hradec Králové ENKIS
21.3.22 / dotaz č. 137105
Dobrý den, podle poskytnutých informací se nabízí výměna kotle za kondenzační typ a dokonce s nižším jmenovitým tepelným výkonem (popisované provedené a plánované „zateplení“ budovy se mi jeví jako výrazné)....
21.3.22 / dotaz č. 137237
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Obecně se dá říci to, že instalace tepelného čerpadla do bytových domů je vhodná a setkáváme se s ní čím dál častěji. Tento trend je dán zejména těmito body:...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Žídek* -
18.3.22 / dotaz č. 137035
Dobrý den podle pravidel pro činnost Energetických konzultačních a informační středisek EKIS naše odpovědi nesmí obsahovat žádnou reklamu na výrobky či služby. Doporučil bych tedy při výběru konkrétní společnosti sledovat především jejich reference....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
28.2.22 / dotaz č. 136374
Dobrý den, pokusíme se hrubě vyčíslit jednotlivé položky energetických spotřeb domu. Pro porovnání záměny vytápění srovnáme variantu vytápění kotlem na zemní plyn s variantou tepelného čerpadla....
25.2.22 / dotaz č. 136229
Dobrý den, vzhledem k původnímu elektrickému kotli máte nárok na dotaci na pořízení tepelného čerpadla. Návratnost investice se těžko počítá bez znalosti stávajících nákladů na topení a přípravu teplé vody....
Odpovídá:  Ing. Marcel Lemon - EKIS Teplice RPE
16.2.22 / dotaz č. 135973
Dobrý den, spotřeba elektrické energie ve výši 30 MWh za rok při vytápění tepelným čerpadlem se zdá pro "běžný" rodinný dům opravdu poměrně vysoká. ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
15.2.22 / dotaz č. 135942
Dobrý den, níže uvádím reakci pro jednotlivé body dotazu, jak jdou za sebou: Pokud se jedná o objekt k bydlení (rodinný dům), měl by být na dotaci nárok....
18.1.22 / dotaz č. 134962
Dobrý den, děkujeme za dotaz. V první řadě se pokusíme udělat určitý odhad spotřeby pro Váš případ. Hodnoty berte prosím jako velmi orientační, bez bližších informací o stavbě a provozu se jedná samozřejmě o hrubé rozmezí. ...
13.1.22 / dotaz č. 134758
Dobrý den, ohledně energetických štítků, k tomuto slouží dokument Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013, který slouží mimo jiné k uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů....
29.12.21 / dotaz č. 134637
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Obvykle se vychází minimálně z těchto údajů: - spotřeba a cena energií (reálná nebo výpočtová, pokud se bude měnit využití budovy či dojde k jejímu zateplení)...
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 10 | »