Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Tepelná čerpadla, geotermální energie 

23.5.24 / dotaz č. 196482
Dobrý den, jelikož již máte kotel na tuhá paliva třídy pět. Nemůžete žádat dle aktuálních podmínek žádat o výměnu tohoto zdroje, jelikož již splňuje emisní podmínky. Podporované jsou pouze výměny zdroje 1. a 2. emisní...
Odpovídá:  Ing. Jan Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy
13.5.24 / dotaz č. 195498
Dobrý den, na zateplení obálky vytápěné zóny předmětné budovy lze čerpat dotace z programu NZU. Pokud jde o nahrazení stávajících akumulačních kamen, pak to by bylo možné za systém s tepelným čerpadlem....
6.5.24 / dotaz č. 194926
27.2.24 / dotaz č. 184770
Váš požadavek na komplexní odborné posouzení možných energetických úspor rekonstruovaného RD je velmi široký a vyžádá si zřejmě i více návštěv energetického specialisty, jejímiž výsledky by měl být návrh všech možných stavebně – technologických...
15.2.24 / dotaz č. 185709
11.2.24 / dotaz č. 185613
Dobrý den, pro výměnu Vámi popsaného zdroje tepla (starého kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo) je možno získat podporu z dotačního titulu NZÚ Rodinné domy....
5.2.24 / dotaz č. 184249
V Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY od 09/2023 jsou specifikovány DOKUMENTY POŽADOVANÉ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI...
23.1.24 / dotaz č. 183067
14.12.23 / dotaz č. 180559
Dobrý den, Energeticky úsporná opatření rodinných domů podporuje dotační titul „NZÚ rodinné domy“. Podporována jsou opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. ...
12.12.23 / dotaz č. 180220
Dobrý den, pokud splníte podmínky ( stáří plynového kotle min. 20 let, obálka budovy max. v třídě D, ekologická likvidace původního kotle ), pak je možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám v oblasti C.1 až 100 tis....
21.11.23 / dotaz č. 178319
Dobrý den,
čím vyšší je teplota výstupní vody z tepelného čerpadla, tím vyšší má spotřebu. Je tedy výhodnější regulovat dodávku tepla přímo na tepelném čerpadle.
S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
24.10.23 / dotaz č. 173618
Dobrý den, v tomto případě je třeba se obrátit na vyhlašovatele výzvy, tj. MŽP, příp. na Státní fond životního prostředí, jako administrátora programu, k bližšímu posouzení. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
24.10.23 / dotaz č. 174263
Dobrý den, bez znalosti okrajových podmínek a také Vašich preferencí není odpověď jednoduchá. Obecně lze konstatovat, že tepelné čerpadlo (TČ) je vhodným zdrojem do nízkoteplotních otopných soustav, tzn....
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník - EKIS Rakovník Ing. Tichý
13.10.23 / dotaz č. 172149
K vyhodnocení ekonomiky náhrady stávajících zdrojů energie na vytápění (elektrokotel kombinovaný s kamny na dřevo s výměníkem teplé vody) za nový zdroj energie (tepelné čerpadlo) se započtením lokální FVE výrobny je optimální nechat si zpracovat...
2.10.23 / dotaz č. 170490
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 15 | »